Szkoła Podstawowa nr 13
im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim

100-LECIE URODZIN JANA PAWŁA II-LISTY

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 5 =
zdjęcie
Napisz list do Jana Pawła II...

100 listów na 100-lecie urodzin Jana Pawła II


Zapraszamy!!!

Napisz list do Jana Pawła II, w którym podzielisz się refleksją
na temat swojej I Komunii Świętej.
Zrób to na podstawie podanego niżej fragmentu Listu Ojca Świętego Jana Pawła II
do Dzieci w Roku Rodziny.
List napisz na ozdobionym papierze i w zapisie cyfrowym (może być zdjęcie)
prześlij do swojej katechetki.
Z listów powstanie kolaż umieszczony na stronie szkoły.
 
Katechetki: B. Dyr i A. Jagiełło-Hoffman
 
List Ojca Świętego do dzieci w Roku Rodziny, Watykan, 13 grudnia 1994 r.

Jezus daje samego siebie
Drodzy przyjaciele, niezapomnianym spotkaniem z Panem Jezusem jest bez wątpienia Pierwsza Komunia Święta, dzień który wspomina się jako jeden z najpiękniejszych w życiu. Eucharystia, ustanowiona przez Chrystusa w przeddzień Jego Męki, podczas Ostatniej Wieczerzy, jest Sakramentem Nowego Przymierza, jest największym z Sakramentów. W tym Sakramencie Pan Jezus
pod postaciami chleba i wina staje się pokarmem naszych dusz. Dzieci po raz pierwszy przyjmują ten Sakrament uroczyście — właśnie w dniu Pierwszej Komunii Świętej — ażeby potem móc Go przyjmować jak najczęściej i w ten sposób pozostawać w zażyłej przyjaźni z Panem Jezusem.
powrót