Szkoła Podstawowa nr 13
im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim

DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 7 =
zdjęcie
SP 13 w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza do naszej szkoły…


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Harmonogram „Dnia otwartych drzwi”
w Szkole Podstawowej nr 13
w dniu 7 marca 2020 roku, godz. 10.00 – 12.00

 
GODZINA DZIAŁANIA
10.00-10.10 Wystąpienie Pani Dyrektor.
10.10-10.20 Quiz szkolny” - chętne dzieci odpowiadają na pytania, za udzielenie prawidłowej odpowiedzi otrzymują słodką nagrodę.
10.20-10.30 Warsztaty integracyjne.
Gry i zabawy z zaproszonymi dziećmi.
10.30-10.40 Prezentacja multimedialna o szkole.
10.40-10.55 Doświadczenia i pokaz chemiczny.
10.55-11.10 Gry i zabawy matematyczne
11.10-11.20 Gry i zabawy w języku angielskim
11.20-11.40 Malowanie twarzy chętnym dzieciom.
Modelowanie balonów.
Warsztaty plastyczne.
11.40 - 12.00 Słodki poczęstunek.
Zwiedzanie szkoły:
oglądanie wybranych sal lekcyjnych i pomieszczeń szkolnych wręczenie pamiątek z wizyty w szkole przyszłym pierwszakom.
  Informator świetlicowy.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OFERTA SZKOŁY
 • różnorodna i bogata oferta kół zainteresowań dla uczniów zdolnych
 • udział uczniów, już od klasy I w rajdach pieszych PTTK
 • edukacja teatralna – regularne wyjazdy do teatrów łódzkich
 • dwa języki obce: język angielski, język niemiecki
 • od roku szkolnego 2020/2021 rozpoczynamy naukę drugiego języka obcego – od klasy IV – język niemiecki
 • szeroka oferta zajęć sportowych, które odbywają się na: sali gimnastycznej, boiskach szkolnych, hali OSiR, basenie, kortach tenisowych a w okresie zimy na lodowisku
 • szeroki zakres innowacji pedagogicznych
 • w szkole działa szkolne koło Caritas
 • nowoczesne pracownie przedmiotowe
 • bogata oferta imprez międzyszkolnych: Mikołajki, Andrzejki, kiermasze świąteczne, festiwale, przedstawienia teatralne, konkursy, bale, dyskoteki, apele okolicznościowe
     #########################################################################
 • zajęcia wspierające uczniów z trudnościami w nauce: zajęcia wyrównawcze, zajęcia logopedyczne, zajęcia z terapii pedagogicznej, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne
    #########################################################################
 
 • świetlica dla uczniów czynna w godz. 7.00 – 16.15
 • udział w akcjach prozdrowotnych: „Szklanka mleka”, „Warzywa i owoce”
 • smaczne obiady
#########################################################################
 • mała liczba uczniów w klasach
 • szkoła nieduża, bezpieczna, objęta monitoringiem, usytuowana w cichym i przyjaznym miejscu
powrót