Szkoła Podstawowa nr 13
im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim

ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE W SP 13

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 7 =
zdjęcie
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III w SP 13…
 
RODZICE, UCZNIOWIE SP 13,
 
Informujemy, że od 25 maja br.
zorganizowane zostaną w SP 13
 zajęcia opiekuńcze.

Wszystkie zajęcia zorganizowane na terenie naszej szkoły

będą zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN,

które opublikowane zostały na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men?fbclid=IwAR1Ix4vqKgxP500D2SKTZ8E8_A7ObdLbtj9pv1IPJreP7SNw2ZwJKEhU_kc

(również w załączniku)
 
WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW:
 
W związku z tym, że od dn. 25.05.2020 r. do 07.06.2020 r.
możliwe jest przyjęcie do szkoły ograniczonej liczby uczniów klas 1-3,
zobowiązuje się rodziców do zgłaszania chęci objęcia dziecka przez szkołę opieką,
najpóźniej dzień przed datą ewentualnego przyprowadzenia dziecka do placówki
(zgłoszenia telefoniczne – 44 6472188,
e-mail:
sp13@sp13.piotrkow.pl).

 
1. Decyzję o przyjęciu dziecka lub ograniczeniu przyjęcia do szkoły w tym czasie, wynikającą z wytycznych GIS, MZ oraz MEN podejmuje dyrektor placówki.
2. W pierwszej kolejności z zajęć opiekuńczo-wychowawczych będą mogli skorzystać uczniowie, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
3. Pierwszeństwo będą miały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, i realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19,
4. W przypadku, gdy szkoła nie będzie mogła przyjąć wszystkich chętnych dzieci, decyzja w tej sprawie należy do organu prowadzącego, który może podjąć decyzję o zwiększeniu liczebności grupy lub skierować do innej placówki.
powrót