Szkoła Podstawowa nr 13
im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim

Przedmiotowy system oceniania

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 5 =

SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I - III
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
KLASY I - III
JĘZYK ANGIELSKI
KLASA I
KLASA II
KLASA III

RELIGIA
KLASY I - III
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH IV - VI
JĘZYK POLSKI
KLASY IV - VI
JĘZYK ANGIELSKI
KLASA IV
KLASA V
KLASA VI

MATEMATYKA
KLASA IV
KLASA V
KLASA VI

HISTORIA
KLASY IV - VI
PRZYRODA
KLASY IV - VI
WYCHOWANIE FIZYCZNE
KLASY IV - VI
ZAJĘCIA TECHNICZNE
KLASY IV - VI
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE
KLASA V
KLASA V
KLASA VI

MUZYKA
KLASY IV - VI
RELIGIA
KLASY IV - VI