Szkoła Podstawowa nr 13
im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim

Dostawa artykułów żywnościowych-Kolejne

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 6 =

SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOSCIOWYCH
DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 IM. TRYBUNALU KORONNEGO
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM w 2019 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-DOSTAWY

Ogłoszenie nr 526828-N-2019 z dnia 2019-03-19 r.
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Wybór najkorzystniejszej oferty-wynik