Szkoła Podstawowa nr 13
im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim

Dostawa artykułów żywnościowych

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 3 =
SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
w 2019 ROKU

>>>Informujemy o wyborze oferty na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 13 im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim w 2019 roku.
 
Szczegóły w poniższych załącznikach

>>> Informujemy o otwarciu ofert na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 13 im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim w 2019 roku.
 

W ZAŁĄCZNIKACH:
  • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
  • SPECYFIKACJA WARUNKÓW
  • FORMULARZ OFERTOWY
  • PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  • OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
  • WZÓR UMOWY
  • OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
  • INFORMACJA O OTWARCIU OFERT
  • WBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY