Szkoła Podstawowa nr 13
im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim

Chemia

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 8 =

Uaktualnienie_chemia_VIIABC_VIIIABC_30_03
Uaktualnienie_chemia_VIIABC_VIIIABC_6_17_04_Marzenna_Kacprzyk
Uaktualnienie_chemia_VIIABC_VIIIABC_15_16_17_04_Marzenna_Kacprzyk


{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{


Klasa VII A B C
zeszyt ćwiczeń do str. 77
Wzory sumaryczne, strukturalne oraz nazewnictwo związków chemicznych.
Prawo stałości składu związku chemicznego.
Równania reakcji chemicznych.

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{
Uaktualnienie-24.03.2020

Klasa VII A B C
 
Informacja do zadanych tematów:
Pierwszy temat był praktycznie zrealizowany w szkole, mam nadzieję, że wszyscy uczniowie klas VII postarali się i wykonali ćwiczenia.
Drugi temat, proszę wszystkich uczniów, aby znali prawo stałości składu, po powrocie szkoły rozwiążemy kilka zadań dla jego potwierdzenia.
Trzeci temat jest najtrudniejszy i liczę się z tym, że wymaga dodatkowych ćwiczeń, wrócimy do tego zagadnienia w późniejszym czasie.
 
25.03 2010 r.

Temat: Prawo zachowania masy.
Należy znać treść tego prawa  (podręcznik str. 149) oraz przeanalizować dwa przykłady z tej samej strony.
W zeszycie ćwiczeń wykonać zadania: 40- 43 str. 78- 79

 

 {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{

Klasa VIII A B C
zeszyt ćwiczeń do str. 74
Szereg homologiczny alkenów.
Szereg homologiczny alkinów.
Porównanie właściwości alkanów, alkenów i alkinów.

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{
Uaktualnienie-24.03.2020

Klasa VIII A B C

25.03.2020 r.
Temat: Powtórzenie wiadomości o węglowodorach.
Podręcznik str. 134- 135, zwróćcie uwagę na reakcje podstawiania dla alkanów i reakcje przyłączania dla alkenów i alkinów.
Zeszyt ćwiczeń str. 75-76

 

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{