Szkoła Podstawowa nr 13
im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim

Fizyka

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 4 =

Uaktualnienie_fizyka_VIIIABC_26_03
Uaktualnienie_fizyka_VIIABC_VIIIABC_31_03
Uaktualnienie_fizyka_VIIABC_3_17_04_Danuta_Burzyńska_Szmigiel
Uaktualnienie_fizyka_VIIIABC_6_17_04_Danuta_Burzyńska_Szmigiel
Uaktualnienie_fizyka_VIIABC_VIIIABC_15_16_17_20_21_22_24_04_Danuta_Burzyńska_Szmigiel
Uaktualnienie_fizyka_VIIAB_VIIIABC_20_21_24_04_Danuta_Burzyńska_SzmigielΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ


Klasa VII A B C

Zadania powtórzeniowe:

 1. Zamień jednostki:
  90 km/h=…..m/s
  144 km/h=…..m/s
  15 m/s=…km/h
  20 m/s=…km/h
 1. Ciało spadło z wysokości 20 m. Oblicz prędkość tuż nad ziemią.
 2. Na ciało o masie 8 kg działają dwie przeciwnie zwrócone sił: F1 = 240N i F2 = 160 N. Oblicz przyśpieszenie.
 3. Ile ciepła trzeba dostarczyć do szklanki wody, aby temperatura wzrosła od 20oC do wrzenia. Ciepło właściwe wody c = 4200 J/kg * oC

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ 

Uzupełnienie-18.03.2020

Klasa VII A B C
Klasa VIII A B C

Zagadnienia z fizyki do samodzielnego opracowania w domu

 
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ 

Klasa VIII A B C

Zadania powtórzeniowe:
 1. Trzy oporniki o oporach R = 1 Ώ, R = 2 Ώ, R = 3 Ώ połączono szeregowo i podłączono do napięcia U = 24 V. Oblicz R całkowite, natężenie całkowite.
 2. Jak daleko uderzył piorun jeśli odgłos grzmotu było słychać po 4 s?
 3. Wykonaj konstrukcję obrazu świecącego trójkąta odbitego w zwierciadle płaskim.