Szkoła Podstawowa nr 13
im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim

Geografia

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 6 =

Uaktualnienie_geografia_VIB_VIIIAC_26_03
Uaktualnienie_geografia_VIIB_VD_VIIIB_27_03
Uaktualnienie_geografia_VAC_VIAD_VIIABC_30_31_03
Uaktualnienie_geografia_VABD_VIACDE_VIIABC_VIIIABC_30_03_3_04
Uaktualnienie_geografia_VCA_VIIABC_VIACDE_6_8_04_Joanna_Bisaga
Uaktualnienie_geografia_VB_VIB_VIIABCE_VIIIABC_15_16_17_04_Joanna_Bisaga==========================================================

Klasy V/VI/VII/VIII
Uczniowie proszeni są o powtórzenie trzech bieżących tematów lekcyjnych i uzupełnienie zeszytów ćwiczeń.

=====================

Uaktualnienie-20.03.2020

Klasa V A B D
Proszę aby każdy uczeń wybrał sobie dwa dowolne kontynenty i ich temat napisał krótki referat- informacje, które należy zawrzeć w swojej pracy to np.: powierzchnia, położenie budowa geologiczna, klimat i inne ciekawostki warte uwagi.

Klasa V C
Sprawdzian nadal aktualny na pierwszej lekcji geografii, która się odbędzie po powrocie do szkoły, w związku z tym proszę powtarzać sobie materiał.
Ponadto proszę aby każdy uczeń wybrał sobie dwa dowolne kontynenty i ich temat napisał krótki referat- informacje, które należy zawrzeć w swojej pracy to np.: powierzchnia, położenie budowa geologiczna, klimat i inne ciekawostki warte uwagi.

Klasa VI A B C D E
Proszę aby każdy uczeń wybrał sobie dowolne państwo Basenu Morza Śródziemnego i napisał na jego temat referat biorąc pod uwagę: jego położenie, klimat, rozwój rolnictwa, przemysłu oraz turystyki, mogą również być zawarte różne ciekawostki.

Klasa VI D
Sprawdzian nadal aktualny na pierwszej lekcji geografii, która się odbędzie po powrocie do szkoły, w związku z tym proszę powtarzać sobie materiał.
Ponadto proszę aby każdy uczeń wybrał sobie dowolne państwo Basenu Morza Śródziemnego i napisał na jego temat referat biorąc pod uwagę: jego położenie, klimat, rozwój rolnictwa, przemysłu oraz turystyki, mogą również być zawarte różne ciekawostki.

Klasa VII A B C
„Mój region- moja mała ojczyzna” to tytuł referatu walorów turystycznych województwa łódzkiego. Proszę aby wszyscy uczniowie wybrali sobie po dwa obiekty (Park krajobrazowy, zamki pałace, rezerwaty przyrody itd ) , referaty mogą być w formie elektronicznej.

Klasa VIII A B C
Uczniów klas ósmych proszę o obejrzenie filmu pt; „Marsz pingwinów” i napisać krótkie referaty.

 

Wszystkim moim uczniom życzę miłej pracy :)

==========================================================