Szkoła Podstawowa nr 13
im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim

Informatyka

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 7 =

Uaktualnienie_informatyka_IVAB_VABCD_23_27_03
Uaktualnienie_informatyka_VIABCDE_VIIABC_VIIIABC_27_03
Uaktualnienie_informatyka_VIABCDE_VIIABC_VIIIABC_30_03
Uaktualnienie_informatyka_IVAB_VABCD_30_03_3_04_Łukasz_Eksman
Uaktualnienie_informatyka_VIBch_VICdz_VID_VIE_VIIA_VIIBch_VIIC_VIIIAch_VIIIB_6_8_04_DSośnia
Uaktualnienie_informatyka_16_04_VIIICch_VICch_VIA_Dorota_Sośnia
Uaktualnienie_informatyka_VIIICdz_VIIBdz_VIIIAdz_VIBdz_17_04_Dorota_Sośnia


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Ćwiczenia z informatyki do realizacji w klasach IV/V

Klasa IV A B
Zadanie1 str. 87 (podręcznik)
 
Klasa V A B C D
Zadanie 7 str. 100 (podręcznik)


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Klasa VI A B C D E

 1. Sprawdzić logowanie do Scratch (działanie loginu i hasła).
 2. Wykonać samodzielnie kilka ćwiczeń powtórzeniowych, przypominających interfejs programu.
 3. Przeanalizować treści z rozdziału 3.1. „Do biegu, gotowi, start!” (podręcznik) – pkt. 1.
 4. Przygotować i zapisać projekty dwóch plansz zgodnie z poleceniem w pkt. 1.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Klasa VII A B C
 1. Zapoznać się z informacjami zawartymi w rozdziale 3.1. „Internet jako źródło informacji” (podręcznik) – pkt. 5 „Internet a WWW” (str. 84-86).
 2. Wykonać ćwiczenie – Zapisać w dokumencie tekstowym plik pod nazwą „WWW”, a w nim:
 • wyjaśnij czym jest strona internetowa WWW;
 • wyjaśnij pojęcia (str. 85): WWW, Hipertekst, Hiperłącze, Serwer internetowy;
 • przedstaw standardową postać adresu internetowego strony WWW (str. 86)

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  
Klasa VIII A B C
 1. Zapoznać się z treścią rozdziału 2.3. „Arkusz kalkulacyjny, czyli kalkulacje” (podręcznik) – pkt. 1/2/3/4.
 2. W nowym Skoroszycie założyć plik „Saldo”, a w nim arkusz „saldo”, w którym należy wykonać ćw. 1 str. 133, następnie zmodyfikować dane o ćw. 2 str. 133/ćw. 3 str. 134/ćw. 4 str. 135/ćw. 5, 6 str. 136/ćw. 7, 8 str. 138 – należy zachować kolejność wykonywanych ćwiczeń
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@