Szkoła Podstawowa nr 13
im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim

Język niemiecki

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 5 =

Uaktualnienie_jezyk_niemiecki_VIIABC_VIIIABC_25_03
Uaktualnienie_jezyk_niemiecki_VIIABC_VIIIABC_1_04_Monika_Strzeszyńska
Uaktualnienie_jezyk_niemiecki_VIIABC_VIIIABC_7_04_Monika_Strzeszyńska
Uaktualnienie_jezyk_niemiecki_15_04_Monika_Strzeszyńska


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Uaktualnienie-18.03.2020

VII A B C

Temat: Leihst du mir einen Kuli? (Czy pożyczysz mi długopis?) - str. 30 w podręczniku.
W zadaniu 1 w podręczniku znajdują się nazwy przyborów szkolnych, proszę przetłumaczyć nowe słówka za pomocą słownika, który jest na końcu podręcznika i nauczyć się ich. Następnie wykonujemy ćwiczenia 1, 2, 3, 4 str. 40 w zeszycie ćwiczeń.

Zalecam ćwiczenie nowego słownictwa na stronie Quizlet.
 

Powodzenia!

 
VIII A B C
Wszystkie informacje znajdziemy w zeszycie ćwiczeń: na str. 38 temat: Süß oder sauer?
(Słodki czy kwaśny?) - wykonujemy ćw. 1 i 2 na str. 38, wszystkie nowe słówka znajdziemy w słowniczku na końcu podręcznika. Następnie czytamy o nowej zasadzie gramatycznej w ćwiczeniu 4 str. 38 - Zaimki osobowe w celowniku (Dativ) i wykonujemy do tego ćw. 5, 6, str. 38-39. Zalecam ćwiczenie nowej gramatyki na stronie Quizlet - zestaw: Zaimki osobowe w celowniku. 

Powodzenia!

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

VII A C
Powtarzamy do kartkówki materiał od początku 3 rozdziału, to jest: dni tygodnia, przedmioty szkolne, odmiana „möchte” i czynności na lekcjach. Ćwiczyć nowe słówka na stronie Quizlet - nazwy przyborów szkolnych w zestawie pod tytułem „Leihst du mir einen Kuli?”.
 
VII B
Ćwiczyć nowe słówka na stronie Quizlet - nazwy przyborów szkolnych w zestawie pod tytułem „Leihst du mir einen Kuli?”.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

VIII A B C
Powtarzać słownictwo od początku 3 rozdziału, dotyczące jedzenia i picia, miary, wagi i opakowania oraz nauczyć się stopniowania przymiotników, także wyjątków z kart pracy otrzymanych na lekcji.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>