Szkoła Podstawowa nr 13
im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim

Język polski

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 5 =

 

Uaktualnienie_jezyk_polski_VIDE_23_27_03
Uaktualnienie_język_polski_VIIIA_VIIA_VIC_IVA_26_03

Uaktualnienie_język_polski_VD_26_03
Uaktualnienie_jezyk_polski_IVA_VIC_VIIIA_27_03

Uaktualnienie_jezyk_polski_VIIIA_VIIA_VIC_IVA_30_03
Uaktualnienie_jezyk_polski_VIIIA_VIIA_VIC_zalaczniki_30_03
Uaktualnienie_jezyk_polski_VD_30_03
Uaktualnienie_jezyk_polski_VIAB_30_03
Uaktualnienie_jezyk_polski_VIIIB_30_03
Uaktualnienie_jezyk_polski_VABC_31_03_2_04
Uaktualnienie_jezyk_polski_IVB_31_03_3_04
Uaktualnienie_jezyk_polski_VIIBC_31_03_2_04
Uaktualnienie_jezyk_polski_VIIIC_31_03_3_04
Uaktualnienie_jezyk_polski_VIIIB_31_03
Uaktualnienie_jezyk_polski_IVA_VIC_VIIA_VIIIA_31_03_Teodozja_Gronowska
Uaktualnienie_jezyk_polski_VD_1_04_Longina_Gajewska
Uaktualnienie_jezyk_polski_VIIIB_1_04_Longina_Gajewska
Uaktualnienie_jezyk_polski_VIAB_2_3_04_Longina_Gajewska
Uaktualnienie_jezyk_polski_VIIIB_2_04_Longina_Gajewska
Uaktualnienie_jezyk_polski_VD_3_04_Longina_Gajewska
Uaktualnienie_jezyk_polski_VIDE_30_03_3_04_Łukasz_Eksman
Uaktualnienie_jezyk_polski-VIIIB_6_8_04_Longina_Gajewska
Uaktualnienie_jezyk_polski_VIIIA_VIIA_VIC_IVA_6_04_Teodozja_Gronowska
Uaktualnienie_jezyk_polski_VIIB_IVB_1_04_8_04_Monika_Chyla
Uaktualnienie_jezyk_polski_VIIIC_VIIC_6_8_04_Monika_Chyla
Uaktualnienie_jezyk_polski_VD_6_8_04_Longina_Gajewska
Uaktualnienie_jezyk_polski_VIDE_6_04_Łukasz_Eksman
Uaktualnienie_jezyk_polski_VABC_6_8_04_Anna_Ortyl_Krop
Uaktualnienie_jezyk_polski_TEST_VIIBC_7_04_Monika_Chyla
Uaktualnienie_jezyk_polski_VIAB_7_8_04_Longina_Gajewska
Uaktualnienie_jezyk_polski_VIIIB_15_16_17_Longina_Gajewska
Uaktualnienie_jezyk_polski_IVA_VIC_VIIA_VIIIA_15_17_04_Teodozja_Gronowska
Uaktualnienie_jezyk_polski_VIIIC_VIIBC_IVB_15_16_17_04_Monika_Chyla
Uaktualnienie_jezyk_polski_VIAB_15_16_17_04_Longina_Gajewska
Uaktualnienie_jezyk_polski_VD_15_16_17_04_Longina_Gajewska
Uaktualnienie_jezyk_polski_VABC_15_16_17_04_Anna_Ortyl_Krop""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
p. Anna Ortyl-Krop

Klasa V A B C
 
1. Przypomnienie wiadomości – „Jak napisać opowiadanie odtwórcze?” (podręcznik str. 226, ćwiczenia str. 128-131).
2. Przypomnienie zasad pisowni wyrazów z „ch” i „h” (podręcznik str. 238, ćwiczenia str. 78 - 81).


""""""""""""""""""""""
Uaktualnienie-23.03.2020
 
Klasa V A B C
 
1. „Knyps z Czubkiem” - podręcznik str. 248 oraz pytania pod tekstem 1-4 str. 252 (odpowiedzi zapisujemy w zeszycie).
 
2. Spotkanie z lekturą „Katarynka” strona str. 254 (odpowiedzi zapisujemy w zeszycie).
 
3. Jak urozmaicić opowiadanie? str. 259 oraz ćwiczenia w podręczniku 1-6 str. 260 (odpowiedzi zapisujemy w zeszycie).

 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
p. Teodozja Gronowska

Klasa VIII A
- uzupełnienie prac domowych, jeśli na bieżąco nie zostały wykonane:
1. Dzieje Marcina Borowicza do momentu rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej (plan),
2. Uporządkowanie wydarzeń związanych z losami Marcina (zapisanych na lekcji),
3. Charakterystyka wybranego bohatera Syzyfowych prac,
4. Odwaga i poświęcenie to postawy godne podziwu i uznania (list otwarty),
 
- napisanie wypracowania nt. Rola literatury w życiu wybranych bohaterów literackich,
- powtórzenie materiału do pracy klasowej na podst. Syzyfowych prac,
- powtarzanie materiału z nauki o języku (wypowiedzenie i jego części, zdanie złożone /s. 208-212/, fonetyka, słowotwórstwo /s. 250-254/).
 
Klasa VII A
- powtórzenie materiału do pracy klasowej na podst. Małego Księcia,
- przeczytanie lektury Stary człowiek i morze,
- czasownik - przypomnienie wiadomości (s. 40-143),
- zdania złożone – przypomnienie wiadomości (s. 192-194).
 
Klasa VI C
- czytanie lektury Szatan z siódmej klasy (następna Ania z Zielonego Wzgórza),
- powtórzenie wiadomości o częściach zdania, ćwiczenie rozpoznawania części zdania na podstawie zadań z podręcznika (s. 161-165) i z zeszytu ćwiczeń.
 
Klasa IV A
- opowiadanie dwóch legend omówionych na lekcji (ustnie),
- wyszukanie legendy związanej z Piotrkowem i przygotowanie się do ustnego opowiadania,
- czytanie lektury Magiczne drzewo. Czerwone krzesło,
- powtórzenie wiadomości o czasowniku, rzeczowniku, przymiotniku, przysłówku; ćwiczenie rozpoznawania wymienionych części mowy,
- utrwalenie zasad pisowni nie z różnymi częściami mowy (s.170-173); ćwiczenie pisowni nie z różnymi częściami mowy (rozwiązywanie ćwiczeń z podręcznika i w zeszycie ćwiczeń).


""""""""""""""""""""""
Uaktualnienie-20.03.2020

Witam!
Na ostatniej lekcji przed zawieszeniem zajęć otrzymaliście ode mnie informację o zakresie materiału, który powinniście opracowywać do 25. 03. 20, aby później spokojnie realizować kolejne zagadnienia zgodnie z planem pracy. Mam nadzieję, że zamieszczone wcześniej zadania systematycznie realizujecie. Potwierdzeniem Waszej pracy będzie pisemne przygotowanie w zeszycie ( jeśli zeszyt zostawiliście do sprawdzenia to na kartach A4 ) podanych niżej ćwiczeń. Zachęcam także do wykonywania testów ósmoklasisty. Korzystajcie z publikacji Tak zdam oraz z propozycji ze strony MEN, na której są przykładowe arkusze. Powodzenia!
W załączeniu Ćwiczenia do realizacji z języka polskiego w poszczególnych klasach:

Ćwiczenia do realizacji

Pozdrawiam.
Teodozja Gronowska

""""""""""""""""""""""
Uaktualnienie-23.03.2020

Witam. Jak wiecie, czas naszej nieobecności w szkole uległ wydłużeniu. Wykorzystajmy go sensownie. Od 26. 03. 20r. będziemy realizować po 3 tematy lekcyjne w tygodniu. Będę Wam podawać temat i zadania do wykonania. Rozwiązania niektórych z nich będziecie mi przesyłać do sprawdzenia na adres sp13jezykpolski@wp.pl
Taką drogą przesyłajcie także wszystkie zapytania; będę pomagała w rozwiązaniu problemów. Jeśli z wykonaniem wcześniej podanych zadań mieliście kłopoty i chcecie o coś dopytać, proszę o kontakt.

Pozdrawiam!
Teodozja Gronowska


""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
p. Longina Gajewska

KLASA VIII B
Drodzy Uczniowie!
Proszę, abyście wypoczywali, ale także pamiętali o obowiązkach szkolnych.
Zachęcam Was do czytania lektur: „Syzyfowe prace” (chyba już kończycie…), „Quo vadis” (lektury obowiązkowe), Pozłacana rybka” (lektura uzupełniająca). Prawie wszyscy jesteście posiadaczami pozycji „Egzamin Ósmoklasisty” Piotra Pardo (książki kupiliśmy rok temu), zajrzyjcie do nich, zacznijcie rozwiązywać testy.
Jeżeli chodzi o powtarzanie materiału, szczególną uwagę zwróćcie na takie zagadnienia, jak: środki stylistyczne, liryka, epika, dramat (charakterystyka gatunków wchodzących w skład wymienionych rodzajów literackich), części mowy odmienne i nieodmienne, części zdania, budowa zdania (zdania pojedynczego, złożonego), zasady stosowania interpunkcji, redagowanie dłuższych i krótszych form wypowiedzi pisemnych (przede wszystkim: opowiadań z dialogiem, opisów, sprawozdań, rozprawek, zaproszeń, ogłoszeń…),. Wszystko to, z czym macie problem.
Trzymajcie się zdrowo!

Pozdrawiam!
Longina Gajewska

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Uaktualnienie-20.03.2020-KARTY PRACY

Klasa VIII B

Drodzy Uczniowie!

Myślę, że możemy rozpocząć realizację tematów związanych z lekturą Syzyfowe prace.

Temat: Syzyfowe prace – lektura obowiązkowa. Ćwiczenia wprowadzające.
 
 1. Uzupełnij informacje o Syzyfie na podstawie słownika lub encyklopedii.
Syzyf to legendarny założyciel i król .......................... . Był ulubieńcem bogów. Często uczestniczył w ucztach w ich siedzibie na ......................... . Mimo że był bogaty, napadał
i rabował podróżnych, a także kradł boski pokarm, czyli ....................... oraz ...................... . Bogowie lubili Syzyfa, dlatego wybaczali mu jego przewinienia do czasu, kiedy okazało się, że zdradza on zasłyszane podczas uczt boskie tajemnice. Zeus wysłał wtedy na ziemię boga śmierci. Jednak przebiegły król uwięził go i przez pewien czas ludzie nie umierali. Kiedy w końcu ............................... został uwolniony, chciał zabrać Syzyfa do podziemi. Wówczas podstępny władca powiedział żonie, aby ta nie wyprawiała mu ........................................ . Znalazłszy się w krainie umarłych, poprosił o możliwość powrotu na ziemię w celu ukarania żony, która nie pochowała jego ciała z należną czcią. Kolejny raz oszukał bogów i żył spokojnie wśród ludzi aż do późnej starości. Dopiero posłaniec bogów .................................. sprowadził Syzyfa z powrotem do podziemi. Zeus skazał wtedy króla na wieczną mękę. Syzyf musiał wtaczać na górę .................................... . Zawsze, gdy ulubieniec bogów był już prawie na szczycie, kamień zsuwał się i pracę trzeba było zaczynać od początku.
 
2. Wyjaśnij, co to jest związek frazeologiczny.
Związek frazeologiczny to ...........................................................................................................
.......................................................................................................................................................
 
3. Wytłumacz znaczenie podanych frazeologizmów pochodzących z mitologii. W razie potrzeby skorzystaj ze słownika frazeologicznego
puszka Pandory …………………………………………………………………………………………
ikarowe loty ……………………………………………………………………………………………
syzyfowa praca …………………………………………………………………………………………
 
4. Wpisz w odpowiednie rubryki tabeli imiona i nazwiska osób z ramki, które Marcin Borowicz spotkał w podanych miejscach.
Tomasz Walecki, Piotr Nikołajewicz Jaczmieniew, Anna Stogowska, Szymon Noga, ksiądz Wargulski, Marcjanna i Ferdynand Wiechowscy, Andrzej Radek, Wiktor Alfons Pigwański, Lejba Koniecpolski, pan Majewski, pani Przepiórkowska, Iłarion Stiepanycz Ozierskij, Bernard Zygier, Piotr Michcik
 

Gawronki Owczary Kleryków 
 
5. Odpowiedz na pytania:
Kto był pierwszym nauczycielem Marcinka?
.......................................................................................................................................................
Co pomogło chłopcu w dostaniu się do gimnazjum w Klerykowie?
.......................................................................................................................................................
O jakim fakcie, którego Marcin był świadkiem, zabronił bohaterowi mówić ksiądz Wargulski?
.......................................................................................................................................................
Co zrobił Marcin, aby ochronić tajne spotkanie kolegów?
.......................................................................................................................................................
6. Odpowiedz na postawione pytania:
1. Rzeczywisty odpowiednik wsi Owczary z powieści Stefana Żeromskiego.
2. Proces narzucania kultury rosyjskiej i języka rosyjskiego.
3. U niego odbywały się tajne spotkania.
4. Terytorium okupowane przez obce państwo.
5. Inaczej dorastanie.
6. Zdobywanie i przekazywanie władzom obcego kraju tajemnic państwowych.
7. ...................... Ordona – utwór zacytowany przez Bernarda Zygiera.
8. Szkoła w Klerykowie.

Temat: Wątki biograficzne w Syzyfowych pracach.
 1. Informacje na temat Stefana Żeromskiego s. 146 – 147 (podręcznik)
 2. Korzystając ze słownika terminów literackich, proszę zapoznać się z treścią haseł
 3. Rozwiązywanie zadań z karty pracy nr 1.
 4. Karta pracy nr 2.
 5. Następnie, korzystając z materiałów na temat Kielc oraz informacji biograficznych
  o Stefanie Żeromskim, zapisz w zeszycie związki pisarza z miastem.
 6. Obejrzyj fragmenty ekranizacji powieści Syzyfowe prace i odnajdź w filmie wątki związane z pobytem Stefana Żeromskiego w Kielcach.
Pamiętaj! Stefan Żeromski, pisząc powieść, wykorzystał w niej swoje wspomnienia z lat szkolnych, a współcześni mieszkańcy Kielc pamiętają o pisarzu i kultywują jego pamięć
 
Temat: Gimnazjum w Klerykowie a gimnazjum współczesne – porównanie.


Zastanów się: • Jak wyglądała nauka młodzieży polskiej w gimnazjum w Klerykowie?
• Czym różni się opieka nad uczniami w szkole współczesnej od tej, jaką otaczali gimnazjalistów nauczyciele w Klerykowie?
• Co kształtowało świadomość Marcina Borowicza w trakcie nauki w gimnazjum?
 1. Karta pracy nr 3.
 Praca domowa
Napisz rozprawkę na temat „Czy, Twoim zdaniem, działania podejmowane przez rusyfikatorów były rzeczywiście syzyfową pracą?”.
 
 
Temat: Wpływ literatury polskiej na świadomość narodową młodzieży w czasach zaborów.
 
Rusyfikacja to proces, szczególnie nasilony w okresie zaborów, w którym państwo rosyjskie dążyło do wynarodowienia Polaków poprzez stopniowe narzucanie języka, kultury, religii prawosławnej i zwyczajów rosyjskich. Silnej rusyfikacji poddawano dzieci, ze względu na ich ubogą znajomość kultury i języka polskiego. W powieści Stefana Żeromskiego Syzyfowe prace proces pozbawiania polskości ludności Królestwa został ukazany zgodnie z ówczesną rzeczywistością. Najpierw wprowadzono obowiązkową naukę czytania i pisania po rosyjsku
w szkołach początkowych, następnie język rosyjski stał się językiem wykładowym wszystkich przedmiotów, zabroniono używania polskiego nawet w czasie przerw lekcyjnych, po czym zmniejszono liczbę godzin nauki języka ojczystego i wprowadzono podręczniki szkalujące Polskę. Akcja wynaradawiania szkół wzmogła się szczególnie od 1879 roku, gdy kuratorem okręgu szkolnego został Apuchtin, który wprowadził nowe, ostrzejsze metody walki z polskością.
 
 1. Korzystając ze słownika języka polskiego, zapisz definicję pojęcia świadomość narodowa.
 2. Zastanów się:
• Czy recytacja przez Bernarda Zygiera fragmentu Reduty Ordona miała wpływ na zachowanie klerykowskich gimnazjalistów?
• Jakie uczucia wzbudziło w nich to wydarzenie?
 1. Karta pracy nr 4.

Praca domowa
Zredaguj kartkę z pamiętnika jednego z uczniów gimnazjum w Klerykowie.
 
I to wszystko, przyłóżcie się! Ta lektura może się Wam przydać podczas pisania wypracowania (oczywiście chodzi o egzamin).
Przypominam! Tekst lektury możecie znaleźć na stronie wolne lektury.pl, rozwiązujcie testy
(Egzamin ósmoklasisty Piotra Pardo).-syzyfowe-prace-lektura-obowiazkowa-karta-pracy-1
-syzyfowe-prace-lektura-obowiazkowa-karta-pracy-2
-syzyfowe-prace-lektura-obowiazkowa-karta-pracy-3
-syzyfowe-prace-lektura-obowiazkowa-karta-pracy-4

 

Pozdrawiam!
Longina Gajewska

""""""""""""""""""""""""""
Uaktualnienie-23.03.2020
 
Klasa VIII B
 
Drodzy Uczniowie!
Proszę, abyście prace pisemne (czyli rozprawkę na temat „Czy, Twoim zdaniem, działania podejmowane przez rusyfikatorów były rzeczywiście syzyfową pracą?” oraz kartkę
z pamiętnika jednego z uczniów gimnazjum w Klerykowie) przesyłali na adres longina4@gmail.com (do piątku – 27 marca).
Uwaga! Proszę kontynuować czytanie lektury „Quo vadis” (omawianie zaczynamy na początku kwietnia).

 

Gorąco pozdrawiam.
Longina Gajewska

""""""""""""""""""""""""""
Uaktualnienie-25.03.2020

Klasa VIII B
 
25.03.2020 r.
Proszę, abyście odwiedzili stronę www.gov.pl/zdalnelekcje .
Wybierzcie propozycje skierowane do uczniów klas 4 – 8. Przechodząc z klasy do klasy, powtórzycie i uzupełnicie wiadomości z zakresu języka polskiego. Zachęcam, warto!
Czekam na prace pisemne, pozdrawiam.

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

KLASA VI A B
Drodzy Uczniowie!
Proszę, abyście wypoczywali, ale także pamiętali o obowiązkach szkolnych.
Zachęcam Was do czytania lektury obowiązkowej „Hobbit, czyli tam i z powrotem”.
Jeżeli chodzi o powtarzanie materiału, szczególną uwagę zwróćcie na takie zagadnienia, jak: środki stylistyczne, liryka, epika (charakterystyka gatunków wchodzących w skład wymienionych rodzajów literackich); części mowy odmienne i nieodmienne, części zdania (podmiot, orzeczenie), budowa zdania pojedynczego, zasady stosowania interpunkcji. Wszystko to, z czym macie problem.

Trzymajcie się zdrowo!
Pozdrawiam!
Longina Gajewska

""""""""""""""""""""""""""
Uaktualnienie-20.03.2020

Klasa VI A B
 
Drodzy Uczniowie!
 
Przypominam, że podczas ostatniej lekcji języka polskiego mówiliśmy o takich częściach zdania, jak: podmiot i orzeczenie. Wiem, że gramatyka to "twardy orzech do zgryzienia", ale spróbujmy iść dalej, jesteście mądrzy, dacie radę. Gdy się zobaczymy, wszystko sprawdzimy i poprawimy (jeżeli będzie taka potrzeba).
 
Zaczynamy!
Temat: Określenia w zdaniu (przydawka, dopełnienie, okolicznik).
Przed przystąpieniem do realizacji tematu należy dokładnie przypomnieć sobie wiadomości odnośnie podmiotu i orzeczenia (s.161 – 163, podręcznik), proponuję także zapoznać się z informacjami, które Wam przesłałam.
Zapoznanie się z wiadomościami na temat takich części zdania, jak: przydawka, dopełnienie, okolicznik (s. 164 oraz karty pracy).
Wykonywanie zadań (s. 165 – podręcznik, w kartach pracy oraz zeszycie ćwiczeń).
 
Przypomnienie! Tak wygląda wykres zdania pojedynczego

 

Oczywiście, na razie, nie musicie znać wszystkich rodzajów przydawek.
Przypominam! Przygotowujemy prezentację na temat wymyślonego muzeum, lapbooki odnoszące się do kontynentu afrykańskiego (w związku z lekturą W pustyni i w puszczy), recytację utworu Ojciec objaśnia.

przypomnij-sobie-dopelnienie-i-okolicznik
przypomnij-sobie-podmiot-i-orzeczenie
przypomnij-sobie-przydawka
przypomnij-sobie-zdanie-pojedyncze
wykonaj-cwiczenie-okolicznik
wykonaj-cwiczenie-podmiot

 Owocnej pracy, pozdrawiam.
Longina Gajewska

""""""""""""""""""""""""""
Uaktualnienie-23.03.2020

Klasa VI A B

Drodzy Uczniowie!
Jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości podczas realizowania tematów z języka polskiego, proszę o nich napisać, podaję adres longina4@gmail.com.

 

Gorąco pozdrawiam.
Longina Gajewska

 

""""""""""""""""""""""""""

Uaktualnienie-24.03.2020

Klasa VI A B
 
Drodzy Uczniowie!
Witam Was wszystkich ponownie, musimy nasze wspólne działania rozszerzyć o kolejne dwa tematy.
Temat: Jak wyrażamy oczekiwania?
Uzupełnijcie tabelę (w zeszycie).

Jak zachowuję się,
gdy kogoś lubię?
Gdy kogoś nie lubię?

 
Zapoznajcie się z definicją: Umiejętności interpersonalne, nazywane inaczej społecznymi, to umiejętności, które wykorzystujemy w relacjach z innymi ludźmi, aby osiągnąć cel, na którym nam zależy.
Następnie, na podstawie rożnych źródeł (np. http://wneiz.umk.pl/_upload/Dolna/definicja_umiejtnoci_interpersonalnych.html),
wymieńcie kluczowe umiejętności interpersonalne, tworząc ich listę w zeszycie.
Odczytajcie informację z sekcji Jak wyrażamy oczekiwania? Do każdej odczytanej informacji sformułujcie przykłady wyjaśniające daną definicję (inne niż podane
w podręczniku - ustnie).
Praca domowa
Nieumiejętność dobrej komunikacji prowadzi często do konfliktów. Osoby niepotrafiące się porozumieć, dojść do kompromisu, potrzebują czasem kogoś, kto pomoże im w rozwiązaniu sporu, czyli negocjatora. Na podstawie tej informacji proszę przygotować mapy skojarzeń ze słowami negocjator i negocjacje, proszę także wykonać zadania 2, 6 s. 169 – podręcznik (do zeszytu).
 
Temat: Znaki interpunkcyjne w dialogach,
Wykonajcie zadanie Na rozgrzewkę – s.169
Spośród podanych tematów wybierzcie jeden i napiszcie krótki dialog, zwracając szczególną uwagę na znaki interpunkcyjne.
Temat 1. – Na długiej przerwie.
Temat 2. – W drodze ze szkoły do domu.
Temat 3. – Przy śniadaniu.
Temat 4. – Z rodzeństwem w pokoju.
Temat 5. – Po meczu.
Następnie, zapoznajcie się z Przypomnieniem – s.169 i sprawdźcie, czy zastosowaliście poprawnie znaki interpunkcyjne.
Praca domowa
Ustnie ćw. 1, 2 s.170. Wykorzystując następujące wyrazy: herbata, dywan, chusteczka,
roża, babcia, tramwaj, proszę ułożyć i zapisać spójną rozmowę. Na Wasze dialogi czekam do poniedziałku (30.03.20r.), wysyłajcie je na adres mojej poczty.
 
Następne tematy dopiero za tydzień. Powodzenia, trzymajcie się zdrowo!!!

Longina Gajewska

 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""


KLASA V D
Drodzy Uczniowie!
Proszę, abyście wypoczywali, ale także pamiętali o obowiązkach szkolnych.
Zachęcam Was do czytania lektury obowiązkowej „Opowieści z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa”.
Jeżeli chodzi o powtarzanie materiału, szczególną uwagę zwróćcie na takie zagadnienia, jak: środki stylistyczne, części mowy odmienne, redagowanie dłuższych form wypowiedzi pisemnych (opowiadania z dialogiem, sprawozdania), tworzenie planu zdarzeń (ogólnego, szczegółowego). Wszystko to, z czym macie problem.

Trzymajcie się zdrowo!
Pozdrawiam!
Longina Gajewska

""""""""""""""""""""""""""
Uaktualnienie-23.03.2020

Klasa V D

Drodzy Uczniowie!
Proszę poważnie podejść do realizowania podawanych przeze mnie tematów. Jeżeli będziecie mieć pytania, proszę kierować je na adres longina4@gmail.com.
 
Temat (2 jednostki): O lirycznym wpisie do pamiętnika.
Podczas realizowania tematu proszę zwrócić uwagę na takie pojęcia, jak: podmiot liryczny, adresat utworu, nastrój, utwór poetycki – wers, strofa, rymy, uczucia wyrażone w wierszu, uosobienia, zdrobnienia, epitety oraz na elementy pięknej recytacji – s. 90 (jeżeli jakieś pojęcie Wam obce, proszę zajrzeć do niezbędnika
– podręcznik s.341 – 343 lub skorzystać z innych źródeł informacji).
Proszę zastanowić się nad odpowiedziami na następujące pytania:

 • Jak wygląda pamiętnik?
 • Po co się go prowadzi?
 • Co można wpisywać na jego kartki?
 • Dlaczego pamiętnik do wpisywania stał się obecnie niemodny?
 • Uwaga! Zapoznajcie się z ciekawostką odnośnie sztambuchów s.161
 • Odpowiedzcie w zeszycie na następujące pytania:
 • Co masz na myśli, mówiąc ojczyzna?
 • Co oznacza miłość do ojczyzny?
 • Czym jest służba ojczyźnie?
 • Jakie elementy polskiego krajobrazu zachwycają Was najbardziej?
 • Co to znaczy być patriotą?
 • Co oznacza słowo obczyzna?

Na podstawie biografii Juliusza Słowackiego (s. 161) proszę, abyście ułożyli pytania do krzyżówki, którą należy narysować i wypełnić odpowiedziami.
Przeczytajcie utwór W pamiętniku Zofii Bobrówny oraz w zeszytach uzupełnijcie notatkę.
Osobą mówiącą w wierszu jest niewątpliwie…
Poeta przebywa…
Na prośbę Zosi o wpis do jej sztambucha pisze…
Ze słów wiersza można wnioskować, że bardzo…
Wspomina rodzinne strony, które są dla niego…
W utworze przebijają uczucia…
Zajrzyjcie na stronę http://mjsk.te.ua/pl, w celu zgromadzenia ciekawych informacji o obiekcie muzealnym (czasie i okolicznościach powstania, wyglądzie sal muzealnych, ekspozycji stałych i wystaw cyklicznych).
Na zakończenie proponuję odnaleźć w Internecie nagranie Niechaj mnie Zośka o wiersze nie prosi w wykonaniu Marka Grechuty.
Praca domowa
Recytacja utworu Niechaj mnie Zośka… - czas (po świętach).

Gorąco pozdrawiam.
Longina Gajewska

W załączniku-Karta pracy do rozdziału 4, temat 58 "W muzeum".

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

p. Łukasz Eksman

Klasa VI D E

1. Temat: Zagadkowa podróż wyobraźni.
Opis obrazu – str. 191

2. Temat: Czy na pewno wszyscy widzimy to samo?
Przeczytać tekst L. Janiona  Siła wyobraźni… str.192
Wykonać zadania 1-7 str. 192/193


3. Temat: Jak zobaczyć dźwięki i jak zrozumieć język muzyki?
Odpowiedzieć pisemnie na pytania:
 • W jakich okolicznościach najczęściej słuchacie muzyki?
 • Jak muzyka wpływa na Wasz nastrój?
 • Co decyduje o tym, że dany utwór szczególnie się Wam podoba?
 • Jakie znaczenie mają dla Was słowa do muzyki?
 • Czy muzyka, której nie towarzyszą słowa, może o czymś opowiadać?
 • Jaką role odgrywa wyobraźnia podczas słuchania muzyku?
Przeczytać tekst A Klonowa Tam, gdzie mieszka Muzyka str. 193
Wykonać zad. 1-7 str. 196


4. Temat: Ech, muzyka, muzyka
Zapoznania się i infografika Ludzie muzyki podr. str. 198-199
Wykonać zad. 1, 2 str. 200


5. Temat: Jak mówimy, jak piszemy? Trudne głoski nosowe.
Zapoznać się z treścią w tabelkach Przypomnienie (str. 204) oraz Nowa wiadomość (str. 205 206), następnie zredagować i wypisać najważniejsze informacje (notatka).
Wykonać zadania z podręcznika str. 204 -207 (do zeszytu)
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
p. Monika Chyla
Klasa IV B
 
Dzień dobry Kochani.
Żeby czas spędzony w domu nie był czasem straconym, przygotowałam dla Was do opracowania kilka łatwych tematów z języka polskiego.

 
Tydzień 17.03-20.03
 
 1. Nie, nie i jeszcze raz nie! Pisownia łączna i rozdzielna. 2 godziny lekcyjne. Przypominamy sobie zasady pisowni NIE: rozłącznie z czasownikami, łącznie z: przymiotnikami, rzeczownikami i przysłówkami oraz wykonujemy ćwiczenia utrwalające z podręcznika ze str. 168-171. Z rodzicami można pograć w poduszkę NIE. Trochę ruchu nie zaszkodzi. Już objaśniam zasady. Rodzic lub rodzeństwo rzuca Wam poduszkę, która oznacza NIE, i podaje wyraz np. nie licz, Waszym zadaniem jest złapać poduszkę, jeśli wyraz ten piszemy łącznie, a jeśli rozłącznie, to upuścić ją.
 2. Jurata, królowa Bałtyku. Proszę zapoznać się z treścią legendy z podr. s. 172-173 oraz wykonać pisemnie zadania od 1 do 6 celem zapamiętania treści legendy.
 3. Jak napisać plan wydarzeń? Plan ramowy – mniej dokładny w punktach, plan szczegółowy – bardziej rozbudowany, dokładniejszy, punkty z podpunktami. Proszę przypomnieć sobie zasady redagowania planu wydarzeń podr. s. 174-175. Wykonać ćw. 1 s. 175.
 
Tydzień 23.03-25.03.2020 r.
 
 1. Kraj Lecha. Proszę wysłuchać audio booka lub utworu czytanego przez bliską osobę dorosłą M. Grądzka „O Lechu, Czechu i Rusie”, następnie napisać ramowy plan wydarzeń za pomocą równoważników zdań (np. Wspólne zamieszkanie na słowiańskim terytorium, czyli bez używania osobowych form czasownika) oraz zapamiętać definicję legendy – podr. s. 167.
 2. Po co jest teatr? Proszę odpowiedzieć na pytania: Czy chodzicie do teatru?, Jaką sztukę oglądaliście ostatnio? Jakie wywarła na Was wrażenie? Dlaczego ludzie chodzą do teatru?. Następnie proszę przeczytać wiersz J. Kulmowej, „Po co jest teatr?” i napisać, co na ten temat mówi podmiot liryczny, czyli osoba wyrażająca w wierszu swe myśli i uczucia. Kolejnym zadaniem jest przygotowanie z rodzicami i rodzeństwem 5 minutowej sztuki teatralnej, forma teatru dowolna: pacynki, kukiełki, teatr aktorski, temat: Z życia rodzinnego. (zabawa dramowa). Chętni mogą nagrać filmiki z przedstawień i przesłać mi je na adres monika.chyla@vp.pl na ocenę celującą lub bardzo dobrą.
 3. Na scenie i za kulisami. Proszę przeczytać, czym zajmują się ludzie teatru podr. str. 188-189. Poznać informacje-wśród ludzi s. 90. Zbudować krzyżówkę z hasłem PANTOMIMA, wszystkie wyrazy muszą być związane z teatrem, układamy też pytania do krzyżówki i wpisujemy do niej rozwiązania.
 
Życzę dobrej zabawy, owocnej pracy i dużo zdrówka:
Monika Chyla
 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Klasa VII B

Dzień dobry Kochani.
Witam Was po moim zwolnieniu i zapraszam do nauki języka polskiego według moich wskazówek.

Tydzień 17.03 – 20.03. 2020 r.
 1. Mierząc czas pamięci. Zadanie dla rodziców i dla Was J proszę pobawić się w skojarzenia do słowa PAMIĘĆ, efekty zapisać w zeszycie w formie słoneczka. Przyjrzeć się obrazowi Salvadora Dali „Trwałość pamięci”, przeanalizować dzieło, wyszukać w dostępnych źródłach obrazy z podobnym motywem ukazujące potęgę wyobraźni.
 2. Tajemnice lochów wyobraźni. Należy przypomnieć sobie lub wyszukać i zanotować w zeszycie trzy przysłowia o strachu. Następnie proszę przeczytać „Zagładę Domu Usherów” z podr. s. 214 – 216 a potem napisać opowiadanie fantastyczne pt. „Koszmar nocny” na min. 150 słów z wykorzystaniem narracji pierwszoosobowej, gdzie bohater jest jednocześnie narratorem.
 3. Co się może wydarzyć, gdy śpisz? Proszę odpowiedzieć na pytanie, dlaczego od wieków ludzie tak chętnie czytają baśnie? Następnie przeczytać balladę B. Leśmiana „Dusiołek” podr. s. 218-219, wykonaj na podstawie tekstu w zeszycie tabelę z ćw. 3, a następnie ćwiczenia 1,4,6,8 z zapamiętaniem przytaczanych definicji.
 4. Na skrzydłach wyobraźni. Proszę wyjaśnić za pomocą słownika frazeologicznego frazeologizmy: pędzić jak na skrzydłach, dodać komuś skrzydeł, rozwinąć skrzydła, podciąć komuś skrzydła, przeczytać wiersz L. Staffa „Prośba o skrzydła”, a następnie odszukać personifikację, czyli uosobienie i powiedzieć, w jakim celu ją zastosowano oraz wyjaśnić metaforyczny (przenośny sens) ostatniej strofy.

Tydzień 23.03-25.03.2020 r.
 1. Przyjaciel z wyobraźni. Odpowiedz na pytania: czym jest wyobraźnia, w jakich sytuacjach ludzie uruchamiają wyobraźnię, jak wyglądałoby życie bez wyobraźni? Przeczytaj tekst pt. „Marzycielki” s. 221-223. Zredaguj opis swojego wymyślonego przyjaciela. Przypomnij sobie formę opisu, charakterystyki.
 2. O grafice. Z podręcznika s. 228-230 oraz innych dostępnych źródeł pozyskujemy wiadomości na temat grafiki: jej historii, języka, rodzajów, technik oraz sposobu oceniania. Oglądamy różne grafiki. W zeszycie proszę przygotować notatkę, forma zgodna z preferencjami (może być mind – map, w punktach, ciągła itp.).
 3. Adaptacja – potrzebna rzecz. Obejrzeć w TVP Kultura adaptację filmową lektury H. Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy” oraz K. Makuszyńskiego „Szatan z siódmej klasy”. Pisemnie w kilku zdaniach wyrazić swoje upodobania filmowe.
 
Oczywiście przypominam też o czytaniu nie omawianych jeszcze obowiązkowych lektur podanych na początku roku szkolnego.
 
Życzę owocnej pracy:
Monika Chyla

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Klasa VII C
 
Witam Kochani, przygotowałam dla Was zadania na czas kwarantanny.
 
Tydzień 17.03- 20.03. 2020 r.
 
Jak chronić własność intelektualną? Proszę zapoznać się z informacjami dotyczącymi zasad cytowania cudzych słów podr. s. 238 i 239 oraz jak powoływać się na źródła s. 240, dla utrwalenia wykonujemy ćwiczenie 3 i 4 str. 82-83.
Zmierz się z prawdą o tym, ile potrafisz. Proszę wykonać ćw. ze strony powtórzeniowej „Sprawdź wiedzę i umiejętności” podr. s. 243-244.
Adaptacja – ważna rzecz! Proszę obejrzeć na TVP Kultura adaptację lektury szkolnej H. Sienkiewicz „W pustyni i w puszczy” i zredagować notatkę nt. filmu (reżyserii, tematu, gry aktorskiej itp.).
Dobro i zło w sztuce. Opisujemy obraz ze strony 245 zgodnie z wytyczonymi punktami oraz praktyką stosowaną wcześniej na lekcjach. Proszę wypisać też tytuły innych dzieł z różnych dziedzin sztuki, w których pojawia się motyw dobra i zła (2 pozycje z literatury, 2 z filmu, 2 z rzeźby, 2 z malarstwa, 2 ze świata muzyki).
 
Tydzień 24.03-25.03.2020 r.
 
Powtórzenie wiadomości – opis sytuacji, opis przeżyć wewnętrznych. Proszę wykonać ćwiczenia utrwalające z zeszytu ćwiczeń strona 89-91.
Ćwiczenia redakcyjne. 2 godz. lekcyjne. Proszę napisać opis przeżyć wewnętrznych związany z obecną sytuacją epidemiczną w Polsce i na świecie. Praca powinna zająć minimum 200 słów.
Pamiętajcie również o czytaniu nieomawianych jeszcze lektur zgodnie z listą podaną na początku roku szkolnego.
 
Życzę powodzenia:
Monika Chyla

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Klasa VIIIC

Drodzy Uczniowie!
Witam Was serdecznie po tygodniowym zwolnieniu. Mam nadzieję, że Wy również jesteście zdrowi i skorzy do pracy. Wykonując poniższe zadania lepiej przygotujecie się do egzaminu ósmoklasisty. Na ten i następny tydzień przygotowałam Wam następujące tematy:

Tydzień 17.03-20.03.2020 r.
 1. Dzieło filmowe. W tym obszarze proszę przeczytać w podręczniku o języku filmu, najpopularniejszych gatunkach filmowych (str. 204-207), a z dostępnych źródeł internetowych zaznajomić się z historią kina oraz planami filmowymi. Wskazana również notatka, jej typ według własnego upodobania. Miłym dopełnieniem będzie obejrzenie adaptacji filmowej lektury H. Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy” w reż. Wł. Ślesickiego na TVP Kultura ok. godz. 16.
 2. Zgodnie ze scenariuszem. Przeczytać informacje z podręcznika str. 201-202. Na podstawie wybranej sceny filmowej np. lektury „Szatan z siódmej klasy” proszę wypisać wskazówki niezbędne do nakręcenia danej sceny. Zeszyt ćw. str. 98-99 ćwiczenie 2 i 3.
 3. Powtarzamy wiedzę o częściach zdania. – 2 godz. lekcyjne, przypomnienie definicji s. 208, 209, 210 z podręcznika oraz ćwiczenia utrwalające z zeszytu ćwiczeń str. 44 – moja notatka, s. 45 ćw. 3,4,5, s. 46- ćw. 6, 7 s.47–9.
 4. Co wpływa na życiowe wybory człowieka? Zredaguj rozprawkę na min. 200 słów. W pracy odnieś się do wybranych utworów literackich oraz dzieł filmowych, zarówno z kanonu lektur szkolnych, jak i własnych preferencji.

Tydzień 24.03-25.03. 2020 r.
 1. Dobrze się składa. 2 godz. lekcyjne. Proszę przypomnieć sobie rodzaje zdań złożonych podrzędnie def. z podręcznika s. 212, zdań złożonych współrzędnie s. 14, zdań wielokrotnie złożonych s. 216. Ćwiczenia utrwalające z zeszytu ćwiczeń s. 48-50 – ćwiczenia: 2,4,5,6.
 2. Sprawdzamy wiedzę i umiejętności. Proszę przeczytać tekst ze strony 219 z podręcznika a następnie wykonać pisemnie w zeszytach ćwiczenia ze strony 220.
 3. Sławomir Mrożek – artysta przewrotny. Proszę zapoznać się z sylwetką osobowościową i twórczą pisarza na tle epoki, w której tworzył.
 4. Artysta czy celebryta? Wybory tożsamościowe pewnego koguta. Odpowiedz krótko na pytanie, kim jest artysta, jaką rolę w społeczeństwie odgrywa. Sprawdź znaczenie tego słowa w „Słowniku języka polskiego”. Wskaż różnice między celebrytą a artystą. Przeczytaj lekturę obowiązkową „Artysta” Sł.  Mrożka (podr. s. 232), Ustal, jakie postawy i cechy uosabiają poznane zwierzęta, oceń postępowanie koguta, zapamiętaj termin alegoria def.podręcznik s. 315. Zapisz morał. Przedyskutuj z rodzicami: Czy we współczesnym świecie można osiągnąć sukces i pozostać sobą? Zapisz wniosek z dyskusji.
 
Pragnę też przypomnieć, iż chcąc przygotować się dobrze do egzaminu powinniście wykonywać testy ósmoklasisty. Doskonałą propozycją będzie robienie testu o godz. 9.00, sprawdzanie wyników o godz. 15.00, takie rozwiązanie proponowane jest na stronie MEN, na której dostępne są gotowe arkusze testowe. Link i informacje dostępne na stronie SP 13.
Ponadto kupowaliście zielone J książeczki z testami, wykonujcie w miarę możliwości zadania w nich zawarte, gdyż utrwalają one już zdobytą wiedzę i umiejętności, a rozwiązania są podane w załączonej do niej części. Zachęcam i życzę powodzenia.

 
Monika Chyla

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
 

Załączniki artykułu

Pani_Twardowska_IVA (pobrań: 72)
części mowy8b_6_04 (pobrań: 38)
Nie_nie_nie_IVA_15_17_04 (pobrań: 40)