Szkoła Podstawowa nr 13
im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim

PM-nauczanie indywidualne

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 5 =

Realizowane przedmioty:

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Edukacja wczesnoszkolna

Data realizacji: 26.03.2020r.

Temat dnia: Wiosenne kwiaty.
Opis lekcji: Lekcja prowadzona online przez Skype w godz. 11.00 – 12.00. Rozmowa z uczniem na temat oznak wiosny i pierwszych wiosennych kwiatów na podstawie wiersza Barbary Lewandowskiej pt.: „Wiosna”. Zapoznanie ucznia z roślinami chronionymi w Polsce. Ćwiczenia w czytaniu tekstów. Wyszukiwanie i wskazywanie w wierszu rzeczowników, czasowników, przymiotników i ich zapisywanie. Rozpoznawanie i podpisywanie ilustracji nazwami wiosennych kwiatów.
Karty ćwiczeń klasa 2 część4: str. 40 - 42
Podręcznik klasa 2 część 4: str. 38 – 39
Dodatkowa praca w domu: Wykonanie kwiatów z pudełka po jajkach zgodnie z instrukcją w Kartach ćwiczeń klasa 2 część4: str. 43.

Wychowawca: Katarzyna Pielużek

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Datarealizacji: 27.03.2020r.

Temat dnia: Przechwałki krokusa.
Opis lekcji: Lekcja prowadzona online przez Skype w godz. 11.00 – 12.00. Wysłuchanie ze zrozumieniem opowiadania Melanii Kapelusz „Krokus”. Rozmowa na temat opowiadania ukierunkowana pytaniami. Układanie i rozwiązywanie Wiosennych zagadek. Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem. Tworzenie i zapisywanie rodziny wyrazu góra. Kolorowanie ilustracji przedstawiającej łąkę w górach.
Karty ćwiczeń klasa 2 część4: str. 44 - 46
Podręcznik klasa 2 część 4: 40 - 42
Dodatkowa praca w domu: ćwiczenie 2 i 3 str. 42 (Podręcznik), prace wykonać w zeszycie od przyrody.

Wychowawca: Katarzyna Pielużek

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Edukacja matematyczna
KARTY MATEMATYCZNE – OD STRONY 10 DO 27.
Karta pracy-matematyka


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Data: 2.04.2020r.
Temat dnia: To już potrafię!
Opis lekcji: Lekcja prowadzona online przez Skype w godz. 11.00 – 12.00. Doskonalenie techniki czytania, ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem. Pogadanka na temat czytanego tekstu. Układanie pisemnych odpowiedzi na pytania do tekstu.
Indywidualne karty pracy- Załącznik 1 (na dole strony pod linią)
Wychowawca: Katarzyna Pielużek


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Data: 3.04.2020r.
Temat dnia: To już wiem!
Opis lekcji: Lekcja prowadzona online przez Skype w godz. 11.00 – 12.00. Sprawdzenie wiadomości ucznia z zakresu edukacji przyrodniczej. Pogadanka                           z uczniem, wspólne uzupełnianie kart pracy-test z wiedzy przyrodniczej.
Uczeń:
- zna numery telefonów alarmowych i wie jakie należy podać informacje, gdy dzwonimy o pomoc,
- wie jak zachować się w czasie burzy, wie co to są wyładowania elektryczne,
- wie jak dbać o zdrowie i jak aktywnie spędzać wolny czas,
- potrafi wymienić pierwsze oznaki wiosny np. jakie ptaki przylatują do kraju, jakie rosną kwiaty i które są pod ochroną.
Indywidualne karty pracy: Załącznik 1


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
01.04.2020
W dniu dzisiejszym odbyła się lekcja on-line przez skypa. W godz.11.00 – 11.45. Na lekcji uczeń utrwalił wskazywanie temperatury, obliczanie różnic temperatur, liczenie w zakresie 100, z przekroczeniem progu dziesiątkowego. Wykonał zadania z „KART MATEMATYCZNYCH” str.42 – 43.
Praca domowa: karta pracy z załącznika (na dole strony pod linią)

 

Izabela Dzwonnik

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
08.04.2020
 
W dniu dzisiejszym odbyła się lekcja on-line przez skypa w godz.11.00 – 12.00. Na lekcji uczeń ćwiczył mnożenie i dzielenie w zakresie 60, rozwiązywał zadania z treścią na mnożenie i dzielenie. Wykonał zadania z „KART MATEMATYCZNYCH” str.44 - 47.
Praca domowa: zad.9 str.45 oraz 6 i 7 str.47

Izabela Dzwonnik


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Data: 16.04.2020r. (czwartek)

Temat dnia: Projekt klasowy.
Opis lekcji: Lekcja prowadzona online przez Skype w godz. 9.30 – 10.15. Wysłuchanie opowiadania Projekt” Paryż” z cyklu „Listy od Hani i Henia”. Swobodne wypowiedzi ucznia oceniające Hanię. Ćwiczenia w kształtnym pisaniu. Uzupełnianie tabeli  poznanymi częściami mowy- rzeczownikami, czasownikami i przymiotnikami.
Przebieg lekcji:

 1. Czytanie przez nauczyciela opowiadania Projekt „Paryż” z cyklu „Listy od Hanii Henia”- Podręcznik klasa 2 część 4 str. 52 – 53 . Ustneredagowanie odpowiedzi na pytania do tekstu (diagnoza czytania/słuchania ze zrozumieniem).
 • Na czym polegał i jaki nosił tytuł projekt, który miały wykonać Hania i jej koleżanki?
 • Ile czasu dzieci miały na przygotowanie projektu?
 • Jak dziewczynki zaplanowały pracę nad projektem „Paryż”?
 • Dlaczego Hania nie poszła do Julki na spotkanie w sprawie projektu?
 • Jak według Ciebie powinna się zachować Hania wobec swoich koleżanek?
 1. Ćwiczenia w kształtnym pisaniu - Karty ćwiczeń klasa 2 część 4 str. 59 – 60
 
Wychowawca: Katarzyna Pielużek
 
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Data: 17.04.2020r.
Temat dnia: Architekci wśród zwierząt.
Opis lekcji: Lekcja prowadzona online przez Skype w godz. 11.00 – 12.00. Wypowiedzi ucznia na temat zwierzęcych architektów i ich budowli na podstawie tekstu Wojciecha Mikołuszki „Niezwykli architekci”. Ćwiczenia w czytaniu tekstów na różnych poziomach. Łączenie zdjęć zwierząt  i ich domów, dobieranie odpowiednich podpisów. Tworzenie rodziny wyrazu dom.
Przebieg lekcji:
 1. Zapoznanie się z tekstem Wojciecha Mikołuszki pt.: „Niezwykli architekci”- Podręcznik klasa 2 część 4 str. 54 – 55
 2. Wykonanie pracy pisemnej w Kartach ćwiczeń klasa 2 część 4 str. 62 – 63, str. 92 (str. 64 – 65 dla chętnych)  

      Wychowawca: Katarzyna Pielużek

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
15.04.2020
W dniu dzisiejszym odbyła się lekcja on-line przez skypa w godz.11.00 – 11.50. Na lekcji uczeń ćwiczył mnożenie i dzielenie , rozwiązywał zadania z treścią na mnożenie i dzielenie, własności kwadratów i prostokątów. Wykonał zadania z „KART MATEMATYCZNYCH” str.48 - 51.
Praca domowa: zad.23,24,25 str.72

Izabela Dzwonnik

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
22.04.2020
W dniu dzisiejszym odbyła się lekcja on-line na platformie TEAMS w godz.9.45 – 10.30. Na lekcji uczeń ćwiczył mnożenie i dzielenie w zakresie 100, przemienność mnożenia. Wykonał zadania z „KART MATEMATYCZNYCH” str.54 - 55.
Praca domowa: zad.26,27,29 str.72/73

Izabela Dzwonnik
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Data: 23.04.2020r.

Temat dnia: Historia pewnej rośliny.
Edukacja polonistyczna i przyrodnicza.
Opis lekcji: Lekcja prowadzona online w Teamsie w godz. 10.00 – 10.45. Czytanie ze zrozumieniem tekstu Zofii Staneckiej „Historia pewnej rośliny”. Wypowiedzi na temat tekstu. Zapoznanie ucznia z budową tulipana. Podawanie nazw części rośliny. Układanie i zapisywanie odpowiedzi na pytanie: Czego rośliny potrzebują do życia? Utrwalenie pisowni wyrazów z ż niewymiennym.
Karty ćwiczeń  klasa 2 część4: str. 72 - 73
Podręcznik klasa 2 część 4: str. 65 - 67

Wychowawca: Katarzyna Pielużek
 
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Data: 24.04.2020r.

Temat dnia: Niezwykłe ogrody.
Edukacja polonistyczna i przyrodnicza.
Opis lekcji: Lekcja prowadzona online w Teamsie w godz. 10.00 – 10.45. Wysłuchanie czytanego przez nauczyciela wiersza Doroty Gellner „W hamaku”. Rozmowa na temat treści i nastroju wiersza. Ćwiczenia w czytaniu wiersza 
z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji. Ustne opisywanie obrazu Władysława Podkowińskiego „W ogrodzie”. Łączenie i zapisywanie pasujących do siebie części porównań.
Karty ćwiczeń  klasa 2 część4: str. 74
Podręcznik klasa 2 część 4: str. 68 - 69

Wychowawca: Katarzyna Pielużek

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Data: 30.04.2020r. (czwartek)
Temat dnia: Legenda o Piaście.
Opis lekcji: Lekcja prowadzona online na Teams w godz. 9.00 – 9.30 i 9.45 -10.15. Wysłuchanie ze zrozumieniem legendy Mariana Orłonia „O Piaście Kołodzieju i tajemniczych wędrowcach”. Opowiadanie treści legendy. Podpisywanie obrazków przedstawiających bohaterów tekstu. Utrwalenie pisowni wielką literą wyrazów w tytułach oraz imion i nazwisk. Zapoznanie się         z definicją legendy. Porządkowanie i zapisywanie kolejności wydarzeń                            w legendzie o Piaście Kołodzieju. 
- Podręcznik klasa 2 część 5 str. 6 – 7.
- Załącznik 4 – Legenda o Piaście .
- Karty ćwiczeń klasa 2 część 5 str. 6 – 9.
Wychowawca: Katarzyna Pielużek


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
29.04.2020

Lekcja na platformie TEAMS odbyła się w godz. 13.20 – 14.20. Uczeń ćwiczył dodawanie i odejmowanie liczb dwucyfrowych w zakresie 100. Wykonał dodatkową kartę pracy – mnożenie i dzielenie w zakresie 60.

Izabela Dzwonnik

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Data: 7. 05.2020r (czwartek)
Temat dnia: Igrzyska olimpijskie.
Opis lekcji: Lekcja prowadzona online na Teams w godz. 9.00 – 9.30 i 9.45 -10.15.
Rozmowa z uczniem na temat igrzysk olimpijskich na podstawie tekstu Igrzyska olimpijskie. Wyszukiwanie w tekście informacji na temat najważniejszych symboli olimpijskich. Utrwalenie pisowni wielką literą nazw państw, narodowości i kontynentów. Podawanie nazw dyscyplin sportu i sportowców, którzy je uprawiają. Odszukiwanie wyrazów tworzących rodziny.
- Podręcznik klasa 2 część 5 str. 18 - 19 .
- Karty ćwiczeń klasa 2 część 5 str. 20 – 22.

Dzień : 8. 05.2020r. (piątek)

Temat dnia: Sport to zdrowie.
Opis lekcji: Lekcja prowadzona online na Teams w godz. 9.00 – 9.30 i 9.45 -10.15. Rozmowa na temat Jak dbać o kondycję fizyczną? na podstawie własnych doświadczeń ucznia. Ulica Ciekawych Wyrazów – kondycja fizyczna. Wypowiedzi na temat rodzinnego uprawiania sportu jako sposobu na wspólne spędzanie czasu na podstawie tekstu Zofii Staneckiej „Bieg rodzinny”. Doskonalenie techniki czytania tekstów na różnych poziomach. Tworzenie własnego opowiadania z wykorzystaniem zgromadzonego materiału słownikowego. Odczytywanie i zapisywanie hasła z plątaninki literowej. Łączenie czasowników z określeniami. Układanie i zapisywanie z nimi zdań. Utrwalenie poznanych przysłów i uzupełnianie ich brakującymi wyrazami.
- Podręcznik klasa 2 część 5 str. 21 - 23.
- Karty ćwiczeń klasa 2 część 5 str. 24 – 25.

Wychowawca: Katarzyna Pielużek


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
07.05.2020

W dniu dzisiejszym odbyła się lekcja on-line na platformie TEAMS w godz.11.00 – 12.15. Na lekcji uczeń ćwiczył przeliczanie setkami do 1000 i liczenie typu: 750 – 20. Utrwalił pojęcia: kwartał, litr, pół litra, ćwierć litra. Wykonał zadania z „KART MATEMATYCZNYCH” str.12 - 17.
Praca domowa: zad. 11 i 12 str.56

Izabela Dzwonnik

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Data: 14.05.2020r. (czwartek)
Temat dnia: Utrwalenie wiadomości .
Opis lekcji: Lekcja prowadzona online na Teams w godz. 9.00 – 9.30 i 9.45 -10.15. Doskonalenie techniki czytania na różnych poziomach. Czytanie ze zrozumieniem rymowanek. Praca z tekstem. Tworzenie i zapisywanie opowiadania. Utrwalenie poznanych części mowy – użycie czasownika                            w różnych czasach, określanie podanych rzeczowników. Ćwiczenia gramatyczne: tworzenie rymów, dobieranie wyrazów o znaczeniu przeciwnym. Układanie zdań z rozsypanek wyrazowych.
- Karty ćwiczeń klasa 2 część 5 str. 74, 76, 77,78, 79.
- Podręcznik klasa 2 część 5 str. 22.
 
Data: 15.05.2020r. (piątek)
Temat dnia: To już wiem, już potrafię.
Opis lekcji: Lekcja prowadzona online na Teams w godz. 9.00 – 9.30 i 9.45 -10.15.  Przeprowadzenie diagnozy wiadomości i umiejętności ucznia z edukacji polonistycznej i przyrodniczej- rozwiązywanie testu.
- Załącznik 1
- Załącznik 2
- Załącznik 3
Wychowawca: Katarzyna Pielużek


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

13.05.2020

W dniu dzisiejszym odbyła się lekcja on-line na platformie TEAMS w godz.11.00 – 12.00. Na lekcji uczeń ćwiczył przeliczanie typu 260 + 120 w zakresie 1000 i rozwiązywał zadania z treścią. Wykonał zadania z „KART MATEMATYCZNYCH” str.58 - 59.
Praca domowa: dodatkowa karta pracy (mnożenie i dzielenie liczb)

Izabela Dzwonnik

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Data: 21.05.2020r. (czwartek)

Temat dnia: Sprawdzian wiadomości z edukacji polonistyczno- przyrodniczej i matematycznej.
Opis lekcji: Lekcja prowadzona online na Teams w godz. 9.00 – 9.30 i 9.45 -10.15.  Sprawdzenie wiadomości ucznia z zakresu edukacji polonistycznej                    i przyrodniczej. Pogadanka z uczniem, wspólne uzupełnianie kart pracy.
- Załącznik 1

Dzień: 22.05.2020r. (piątek)

Temat dnia:  Nasza mama czarodziejka.
1. Zapoznaj się z tekstem lektury Joanny Papuzińskiej „Nasza mama czarodziejka”.
2. Wykonaj zadania w Kartach matematycznych klasa 2 część 5 str. 30 – 31, dla osób chętnych gra dydaktyczna str. 32 - 33.
3. Wykonaj pracę plastyczną – ilustracja do książki „Nasza mama czarodziejka”- dowolna technika, format A4.
4. Zachęcam do aktywności fizycznej, propozycja ćwiczeń na stronie, podaję link:
https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8
https://www.youtube.com/watch?v=iPQ4d3JUF9w


Test pol. - przyr. PDF- Załącznik 1

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
20.05.2020

W dniu dzisiejszym odbyła się lekcja on-line na platformie TEAMS w godz.10.30 – 11.30. Na lekcji uczeń  wykonał zadania z „KART MATEMATYCZNYCH” str.30 - 31. Wykonał ćwiczenia przygotowujące do sprawdzianu ( liczenie, litry, linie krzywe, proste, łamane). Napisał sprawdzian z edukacji matematycznej.
 
Izabela Dzwonnik


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
27.05.2020
W dniu dzisiejszym odbyła się lekcja on-line na platformie TEAMS w godz.11.00 – 12.15. Na lekcji uczeń  wykonał zadania z „KART MATEMATYCZNYCH” str.38 - 39. Rozwiązywał zadania matematyczne z treścią.
 
Izabela Dzwonnik


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Dzień: 28.05.2020r. (czwartek)

Temat dnia: Wesołe ortografiki.
Opis lekcji: Lekcja prowadzona online na Teams w godz. 14.00- 14.30 i od 14.45- 15.15.
Ćwiczenia utrwalające pisownię wyrazów z h/ch, ó/u, rz/ż. Ćwiczenia gramatyczne. Pisanie z pamięci.

- Załącznik 1.1

Dzień: 29.05.2020r. (piątek)

Temat dnia: Podróżowanie.
Opis lekcji: Lekcja prowadzona online na Teams w godz. 9.00- 9.30 i od 9.45 - 10.15.
Wypowiedzi ucznia na temat przygotowań do podróży do Afryki na podstawie fragmentów wiersza Aleksandry Gajewskiej „O Ludziku podróżniku”. Wyraziste czytanie wiersza. Pisanie listu do Ludzika podróżnika. Układanie i zapisywanie odpowiedzi na pytanie: Co zabierzesz w podróż po świecie?
- Podręcznik klasa 2 część 5 str. 44 - 45
- Karty ćwiczeń klasa 2 część 5 str. 44- 45
6. Zachęcam do nauki tańca, podaję link:
https://www.youtube.com/watch?v=_niF6s8tbZE
https://www.youtube.com/watch?v=I7IvmkNZ7vs
https://www.youtube.com/watch?v=AsCTRrcz0xE

Wychowawca: Katarzyna Pielużek


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
03.06.2020

W dniu dzisiejszym odbyła się lekcja on-line na platformie TEAMS w godz.11.00 – 12.00. Na lekcji uczeń  ćwiczył wskazywanie godzin na zegarze.  Rozwiązywał zadania matematyczne dotyczące upływu czasu i innych obliczeń zegarowych na kartach pracy przygotowanych przez nauczyciela.
 
Izabela Dzwonnik


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Dzień: 4.06.2020r. (czwartek)

Temat dnia: Wesołe ortografiki.
Opis lekcji: Lekcja prowadzona online na Teams w godz. 9.00 – 9.30, 9.45 – 10.15 i od 10.30 – 11.00.
Ćwiczenia utrwalające poznane zasady ortografii. Powtórzenie wiadomości o poznanych częściach mowy- określamy rzeczowniki przymiotnikiem. Określanie rodzaju i liczby rzeczowników. Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem. Redagowanie ustnych odpowiedzi na pytania do tekstu i ich zapisywanie. Piszemy ogłoszenie. Utrwalamy poznane wartości nutowe.
- Załącznik 1.1
- Załącznik 1.2
- Załącznik 1.4
- Załącznik 1.6
- Załącznik 1.7

Dzień: 5.06.2020r. (piątek)
Temat dnia: To już potrafię!
Opis lekcji: Lekcja prowadzona online na Teams w godz. 9.00- 9.30 i od 9.45 - 10.15.
Czytanie ze zrozumieniem tekstu. Formułowanie pisemnych odpowiedzi na pytania. Wskazywanie prawdziwych/fałszywych zdań do tekstu. Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej. Ćwiczenia gramatyczne- użycie czasownika w zdaniu w określonej formie, tworzenie rodziny wyrazów. Opis ilustracji. Utrwalenie wiadomości z edukacji przyrodniczej- krainy geograficzne, rośliny i zwierzęta egzotyczne, kontynenty.
- Załącznik 1
- Załącznik 2

Test polonistyczno- przyrodniczy- Załącznik 1
Test polonistyczno- przyrodniczy- Załącznik 2


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
10.06.2020

W dniu dzisiejszym odbyła się lekcja on-line na platformie TEAMS w godz.11.00 – 12.00. Na lekcji uczeń  ćwiczył wskazywanie godzin na zegarze.  Rozwiązywał zadania matematyczne dotyczące upływu czasu i innych obliczeń zegarowych na kartach pracy przygotowanych przez nauczyciela.
Sprawdzian z edukacji matematycznej – sprawdzenie i poprawa błędów.
 

Izabela Dzwonnik

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Język angielski


Data realizacji - 24.03.2020
 
Lesson
Topic: Opisywanie zwierząt.
Proszę przepisać te słówka do zeszytu oraz nauczyć się ich:
Beak – dziób
Wings – skrzydła
Fins – płetwy
Swim – pływać
Tail – ogon
Legs – nogi
Fly – latać
Shark – rekin
 
Proszę przeczytać tekst na stronie 42 (podręcznik) z zadania 15. Jeśli są jakieś trudne słówka proszę je przetłumaczyć za pomocą słownika internetowego.
Proszę o zrobienie zadania 16 strona 42 (podręcznik). Trzeba uzupełnić zdania wyrazami z ramki. Dla ułatwienia daje polskie tłumaczenie tych zdań:
To ma cztery… To ma krótki…. To ma ….. ale to nie ma ……. To nie potrafi…… To potrafi…… ale nie ma ………
Proszę o zrobienie zadania 18 strona 43 (podręcznik). Mamy określić, które ze zwierząt „mówią” te zdania patrząc na ilustrację. Polskie tłumaczenie tych zdań:
Nie mam nóg, ale mogę się wspinać.
Jestem duży i szary. Nie umiem jeździć na rowerze, ale potrafię tańczyć.
Mam długi ogon. Nie umiem latać, ale potrafię skakać.
Mam dwie nogi i dwie ręce. Potrafię latać!
Proszę o zrobienie zadania 19 strona 43 (podręcznik). Należy narysować siebie, a następnie krótko się opisać. Na podstawie przykładu w ramce. (Mam dwie ręce i dwie nogi. Nie mam skrzydeł. Nie potrafię latać. Potrafię śpiewać).
Proszę o zrobienie zadania 13 strona 40 (ćwiczeniówka).
Proszę o zrobienie zadania 14 strona 40 (ćwiczeniówka). Należy opisać jedno ze zwierząt z zadania 13. Tłumaczenie zdań:
To ma…
To nie ma….
To potrafi…
To nie potrafi….
Proszę o zrobienie zadania 15 strona 41 (ćwiczeniówka).
Należy ułożyć pytania. Czy potrafię…? Czyli wszędzie wpisujemy Can you…?
I na podstawie tego co małpa powiedziała uzupełniamy odpowiedzi Yes/No.
 
Po wykonaniu zadań proszę aby rodzic zrobił zdjęcie wykonanych zadań i wysłał mi na e-mail: angielskizdalnie@op.pl do piątku 27.03.2020.
Chciałabym w ten sposób monitorować pracę uczniów.
Jeśli uczniowie lub rodzice mają jakieś pytania można wysyłać mi wiadomości e-mail, postaram się jak najszybciej odpowiedzieć na Państwa/uczniów pytania dotyczące lekcji.


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
31.03.2020

Lesson
Topic: Nauka nazw produktów spożywczych.

Proszę przepisać te słówka do zeszytu oraz nauczyć się ich:
bread – chleb
grapes – winogrona
fish – ryba
cheese – ser
mushrooms – grzyby, pieczarki
strawberries – truskawki
ice cream – lody
cake – ciasto, tort
chocolate – czekolada
sandwiches – kanapki
pizza – pizza
salad – sałatka
tomatoes – pomidory
pea – groszek
carrots – marchewki
onions – cebule
chicken – kurczak
tomato soup – zupa pomidorowa
eggs – jajka
breakfast – śniadanie
lunch – lunch
dinner – obiad
supper – kolacja
Proszę o zrobienie zadań z ćwiczeniówki: zad. 1 i 2 strona 42 oraz zad. 3 strona 43.
Zad. 1 str. 42 Należy znaleźć słowa związane z jedzeniem w krzyżówce. Następnie podpisać obrazki tymi słówkami.
Zad. 2 str. 42
Należy uzupełnić zdania I like (Ja lubię), albo I don’t like (Ja nie lubię) w zależności od naszych upodobań.
Zad. 3 str. 43
Należy podpisać obrazki przedstawiające jedzenie.
 
Jeśli uczniowie lub rodzice mają jakieś pytania można wysyłać mi wiadomości e-mail, postaram się jak najszybciej odpowiedzieć na Państwa/uczniów pytania dotyczące lekcji.
angielskizdalnie@op.pl
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
07.04.2020
Lesson
Topic: Nauka nazw warzyw.

Proszę o przeczytanie zwrotów z Ex. 8 p. 47 (podręcznik) (tych od a do f i słówka w ramce).
Proszę o przeczytanie ramki z zadania Ex. 9 p.47 (podręcznik).
Proszę o zrobienie Ex. 7 p. 45 (ćwiczeniówka). Uczniowie odszyfrowują słowa, poprzez litery, które są w innej kolejności. Następne wpisują je w ramkę. Są to ulubione składniki, które Remy lubi używać do swojej zupy.
Proszę o zrobienie Ex. 8 p. 45 (ćwiczeniówka). Uczniowie zakreślają właściwe zwroty zgodnie z informacjami w ćwiczeniu 7. Czyli jeżeli jakieś składniki wystąpiły w zadaniu 7 to Remy lubi je używać w zupie, wtedy zaznaczamy „likes”, jednak jeśli wyraz nie wystąpił, wtedy zaznaczamy „doesn’t like”, czyli nie lubi tego składnika w swojej zupie.
 
Lesson
Topic: Czytanie historyjki.
Proszę o przeczytanie historyjki ze strony 48 (podręcznik). Jeśli nie rozumiemy jakiś słówek tłumaczymy je za pomocą słownika internetowego.
Proszę o przeczytanie menu ze strony 49 (podręcznik).
Proszę o zrobienie Ex. 9 p. 46 (ćwiczeniówka). Uczniowie czytają opisy i uzupełniają je imionami postaci zgodnie z rysunkami. Dla ułatwienia podaję tłumaczenie opisów:
Kim on jest?
On lubi pizzę. On lubi ser. On nie lubi ryb ani pomidorów. On jest ....

Kim ona jest?
Ona lubi ryby. Ona nie lubi grzybów ani sera. Ona lubi marchewki. Ona jest ...
Proszę o zrobienie Ex.10 p.46 (ćwiczeniówka). Uczniowie patrzą na obrazki osób z ćwiczenia 9, które nie wystąpiły we wcześniejszych opisach. Uzupełniają zdania wyrazami z ramki oraz imionami postaci zgodnie z rysunkami w ćwiczeniu 9.
Ex. 6 p. 44 (ćwiczeniówka). Proszę przepisać te odpowiedzi (ćwiczymy w ten sposób pisownię tych wyrazów):
She likes peas, salad and tomatoes.
He doesn’t like onions, salad or tomatoes.
Ex. 12 p.47 (ćwiczeniówka). Proszę przepisać te odpowiedzi (ćwiczymy w ten sposób pisownię tych wyrazów):
Babcia:
Can I have fish and peas, please?
Can I have ice cream?
Dziadek:
Can I have chicken and carrots, please?
Can I have strawberries?

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
21.04.2020

Lesson
Topic: Opisywanie posiłków.
Proszę o zrobienie Ex.18 p. 51 (podręcznik). Patrząc na tabelkę, uczniowie wypisują po kolei zdania o tym co lubi i czego nie lubi Colette i Linguini. Proszę, aby każdy produkt został opisany. Przykład:
Colette doesn’t like mushrooms. Linguini likes mushrooms.
Colette likes soup. Linguini doesn’t like soup.
Proszę o zrobienie Ex. 13 p.48 (ćwiczeniówka). Uczniowie rozszyfrowują słowa z podanych literek. Następnie zakreślają w każdej ramce nazwy dwóch produktów, które lubią.
Proszę o zrobienie Ex. 14 p.48 (ćwiczeniówka). Uczniowie uzupełniają zdania zgodnie z informacjami w ćwiczeniu 13.  Dła ułatwienia tłumaczenie zdań:
Na śniadanie lubię… i ….
Na lunch lubię …. i …..
Na obiad lubię …. i …..
Proszę o zrobienie Ex. 15 p.49 (ćwiczeniówka). Uczniowie pytają innych o produkty spożywcze, które lubią (członków rodziny można spytać J ). Pytają: „Do you like mushrooms?” „Do you like fish?” itd. Zgodnie z odpowiedziami rysują w tabelce smutne lub uśmiechnięte buźki. Następnie uzupełniają zdania zgodnie z tabelką.
Proszę o zrobienie Ex. 1 p.76 (ćwiczeniówka). Uczniowie rozszyfrowują wiadomość i zapisują rozwiązanie. (Patrzymy sobie na rybę i na legendę, ryba w legendzie ma literkę „s”, więc ją wpisujemy, następnie cebula ma literkę „h”, więc ją wpisujemy itd.)
Proszę o zrobienie Ex. 2 p.76 (ćwiczeniówka). Uczniowie rozwiązują krzyżówkę, odczytują hasło i uzupełniają zdanie.
 
Lesson
Topic: Nauka nazw elementów krajobrazu.
Proszę o przepisanie do zeszytu poniższych słów:
river - rzeka
forest - las
mountain - góra
field - pole
lake - jezioro
town – miasto, miasteczko
Proszę o przeczytanie piosenki ze strony 53 (podręcznik).
Proszę o zrobienie Ex. 1 p. 50 (ćwiczeniówka). Uczniowie podpisują rysunki wyrazami z ramki.
Proszę o zrobienie Ex. 2 p. 50 (ćwiczeniówka). Uczniowie czytają zdania, patrzą na rysunki i piszą literę a, jeśli zdanie opisuje rysunek a, lub literę b, jeśli zdanie opisuje rysunek b.
Proszę o zrobienie Ex. 3 p. 51 (ćwiczeniówka). Uczniowie czytają zdania, patrzą na rysunek i piszą Yes, jeśli zdanie jest z nim zgodne, lub No, jeśli nie jest.
Proszę o zrobienie Ex. 4 p. 51 (ćwiczeniówka). Uczniowie zakreślają w podanych zdaniach There’s lub There are. Następnie rysują scenkę zgodnie z informacjami zawartymi z zdaniach.  (There’s – liczba pojedyncza, There are - liczba mnoga).
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

28.04.2020
JEST TO TEMAT REALIZOWANY NA PLATFORMIE TEAMS W DNIU 28.04.2020.  

W każdy wtorek w godzinach 12.00-12.30 „spotykamy się” na platformie TEAMS.
 Lesson
Topic: Nauka nazw środków transportu.

Proszę o przepisanie do zeszytu poniższych słów:
car – samochód
lorry – ciężarówka
bus – autobus
plane – samolot
tractor – traktor
boat – łódź, łódka
train – pociąg
Proszę o przeczytanie zdań a-f z Ex.8 p.55 (podręcznik).
Proszę o przeczytanie rymowanki z Ex.9 p. 55 (podręcznik).
Proszę o zrobienie Ex. 5 p. 52 (ćwiczeniówka). Uczniowie znajdują i zakreślają w diagramie nazwy środków transportu. Następnie wpisują je obok właściwych rysunków.
Proszę o zrobienie Ex. 6 p. 52 (ćwiczeniówka). Uczniowie znajdują i zaznaczają sześć różnic pomiędzy rysunkami, czytają zdania i piszą literę a, jeśli zdanie opisuje rysunek a, lub literę b, jeśli zdanie opisuje rysunek b.
Proszę o zrobienie Ex. 7 p. 53 (ćwiczeniówka). Uczniowie czytają poniższe opisy i rysują na obrazku odpowiednią liczbę środków transportu we właściwych miejscach.
There are two boats on the lake.
There’s a tractor in the field.
There’s a train on the mountain.
There are two planes in the sky.
Proszę o zrobienie Ex. 8 p. 53 (ćwiczeniówka). Uczniowie uzupełniają zdania, wpisując w luki There’s lub There are.
 
Lesson
Topic: Czytanie historyjki.

Proszę przeczytać historyjkę ze strony 56 (podręcznik). Jeśli są jakieś trudne słówka, proszę je przetłumaczyć za pomocą słownika internetowego.
Proszę spojrzeć na mapkę w Ex. 12 p. 57 (podręcznik) i odpowiedzieć pisemnie na pytania:

 1. How many lakes can you see?
 2. How manyrivers can you see?
 3. How many boats can you see?
 4. What colour is the bus?

Proszę o zrobienie Ex. 9 p. 54 (ćwiczeniówka). Uczniowie kolorują rysunek według legendy.
Proszę o zrobienie Ex. 10 p. 54 (ćwiczeniówka). Uczniowie uzupełniają zdania wyrazami z ramki zgodnie z rysunkiem w ćwiczeniu 9.
Proszę o zrobienie Ex. 11 p. 55 (ćwiczeniówka). Uczniowie patrzą na rysunki, czytają opis i wpisują w lukę właściwą nazwę wyspy (Forest albo River).
Proszę o zrobienie Ex. 12 p. 55 (ćwiczeniówka). Uczniowie uzupełniają wyrazami z ramki opis drugiej wyspy z ćwiczenia 11.
 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
05.05.2020
JEST TO TEMAT REALIZOWANY NA PLATFORMIE TEAMS W DNIU 05.05.2020.
W każdy wtorek w godzinach 12.00-12.30 „spotykamy się” na platformie TEAMS.
 
Lesson
Topic: Czytanie historyjki.

Proszę przeczytać historyjkę ze strony 56 (podręcznik). Jeśli są jakieś trudne słówka, proszę je przetłumaczyć za pomocą słownika internetowego.
Proszę spojrzeć na mapkę w Ex. 12 p. 57 (podręcznik) i odpowiedzieć pisemnie na pytania:

 1. How many lakes can you see?
 2. How manyrivers can you see?
 3. How many boats can you see?
 4. What colour is the bus?
Proszę o zrobienie Ex. 9 p. 54 (ćwiczeniówka). Uczniowie kolorują rysunek według legendy.
Proszę o zrobienie Ex. 10 p. 54 (ćwiczeniówka). Uczniowie uzupełniają zdania wyrazami z ramki zgodnie z rysunkiem w ćwiczeniu 9.
Proszę o zrobienie Ex. 11 p. 55 (ćwiczeniówka). Uczniowie patrzą na rysunki, czytają opis i wpisują w lukę właściwą nazwę wyspy (Forest albo River).
Proszę o zrobienie Ex. 12 p. 55 (ćwiczeniówka). Uczniowie uzupełniają wyrazami z ramki opis drugiej wyspy z ćwiczenia 11.
 
Lesson
Topic: Czytanie pocztówek.

Proszę o przeczytanie pocztówki Ex.15 p.58 (podręcznik). Następnie należy uzupełnić luki wpisując odpowiednie słowo z ramki. Dla ułatwienia podaję tłumaczenie pocztówki:
Droga babciu,
Jestem na wyspie w Grecji. To Santorini. To jest miasto. Jest tu wiele małych białych domów. Lubię Santorini!
Proszę o zrobienie Ex. 17 p.59 (podręcznik). Należy przeczytać zdania, następnie popatrzeć na obrazek i napisać Yes lub No, w zależności czy zdania są zgodne z obrazkiem czy nie.
Proszę o zrobienie Ex. 18 p.59 (podręcznik). Rysujemy sobie miasto, a w nim różne ilości środków transportu. Mają się znaleźć:
- traktory
- autobusy
- ciężarówki
- samoloty
- łódki
- samochody
- pociągi
Następnie opisujemy obrazek. Przykład:
There are two planes. There are four buses.

  \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
12.05.2020
JEST TO TEMAT REALIZOWANY NA PLATFORMIE TEAMS W DNIU 12.05.2020. 

W każdy wtorek w godzinach 12.00-12.30 „spotykamy się” na platformie TEAMS.
 
Lesson
Topic: Czytanie pocztówek.

Proszę o przeczytanie pocztówki Ex.15 p.58 (podręcznik). Następnie należy uzupełnić luki wpisując odpowiednie słowo z ramki. Dla ułatwienia podaję tłumaczenie pocztówki:
Droga babciu,
Jestem na wyspie w Grecji. To Santorini. To jest miasto. Jest tu wiele małych białych domów. Lubię Santorini!
Proszę o zrobienie Ex. 17 p.59 (podręcznik). Należy przeczytać zdania, następnie popatrzeć na obrazek i napisać Yes lub No, w zależności czy zdania są zgodne z obrazkiem czy nie.
Proszę o zrobienie Ex. 18 p.59 (podręcznik). Rysujemy sobie miasto, a w nim różne ilości środków transportu. Mają się znaleźć:

 1. traktory
 2. autobusy
 3. ciężarówki
 4. samochody
 5. łódki
 6. samoloty
 7. pociągi

Następnie opisujemy obrazek. Przykład:
There are two planes. There are four buses.
 
Lesson
Topic: Powtórzenie poznanego słownictwa.

Proszę o zrobienie Ex. 13 p. 56 (ćwiczeniówka). Uczniowie uzupełniają tekst pocztówki wyrazami z ramki zgodnie z rysunkiem.
Proszę o zrobienie Ex. 14 p. 56 (ćwiczeniówka). Uczniowie rysują pocztówkę. Następnie uzupełniają luki w jej treści oraz zakreślają właściwe wyrazy zgodnie z rysunkiem.
Proszę o zrobienie Ex. 15 p. 57 (ćwiczeniówka). Uczniowie rysują widok za własnym oknem i uzupełniają opis zgodnie z rysunkiem. (chodzi o elementy krajobrazy i środki transportu).
Proszę o zrobienie Ex. 1 p. 77 (ćwiczeniówka). Uczniowie rozwiązują krzyżówkę.
Proszę o zrobienie Ex. 2 p. 77 (ćwiczeniówka). Uczniowie wykonują działania przedstawione na rysunkach i zapisują wyniki pełnymi zdaniami.
Przykład:
6 autobusów – 5 autobusów = 1 autobus
There’s one bus.

 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
19.05.2020
JEST TO TEMAT REALIZOWANY NA PLATFORMIE TEAMS W DNIU 19.05.2020. 
W każdy wtorek w godzinach 12.00-12.30 „spotykamy się” na platformie TEAMS.
 
Lesson
Topic: Czytanie historyjki.
Proszę o przeczytanie historyjki ze strony 64 (podręcznik).
Proszę o zrobienie Ex. 19 p. 67 (podręcznik). Narysuj swojego przyjaciela i opisz go.
Proszę o zrobienie Ex. 13 p. 64 (ćwiczeniówka). Uczniowie opisują rysunki wyrazami z ramki.
Proszę o zrobienie Ex. 14 p. 64 (ćwiczeniówka). Uczniowie zakreślają literę odpowiadającą temu mundurkowi w ćwiczeniu 13, który im się podoba. Następnie uzupełniają zdanie.
Proszę o zrobienie Ex. 15 p. 65 (ćwiczeniówka). Uczniowie kolorują swoją ulubioną postać z „Toy Story 2”. Następnie zaznaczają znakiem ✓ nazwy elementów garderoby, które wybrany bohater ma na sobie i uzupełniają opis.

 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
26.05.2020
P_M_26_05_A_Lasecka
P_M_9_06_A_Lasecka

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\