Szkoła Podstawowa nr 13
im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim

Religia

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 3 =

Uaktualnienie_religia_VBCD_25_03
Uaktualnienie_religia_VIABCDE_25_03
Uaktualnienie_religia_IB_IIA_IIIB_VA_25_03
Uaktualnienie_religia_IIC_IIIAC_VA_26_03
Uaktualnienie_religia_IIABC_VIIIC_27_03
Uaktualnienie_religia_VIABCDE_30_03
Uaktualnienie_religia_VBCD_30_03
Uaktualnienie_religia_VIIABC_30_03
Uaktualnienie_religia_VIIIAB_30_03
Uaktualnienie_religia_IB_30_03
Uaktualnienie_religia_IVB_IIIA_VIIIC_30_03
Uaktualnienie_religia_IB_31_03_Anna_Jagiełło_Hoffman
Uaktualnienie_religia_IIB_IVB_IVA_IIIB_IIIC_31_03_Anna_Jagiełło_Hoffman
Uaktualnienie_religia_VBCD_VIABCDE_1_04_Bozena_Dyr
Uaktualnienie_religia_VIIABC_1_04_Bozena_Dyr
Uaktualnienie_religia_VIIIAB_1_04_Bozena_Dyr
Uaktualnienie_religia_IIA_IA_IIIB_VA_1_04_Anna_Jagiełło_Hoffman
Uaktualnienie_religia_rocznica_filmy_I_VIII_2_04_Anna_Jagiełło_Hoffman
Uaktualnienie_religia_IIC_IA_IIICA_IVA_VA_2_04_Anna_Jagiełło_Hoffman
Uaktualnienie_religia_IIC_IIA_IIB_VIIIC_3_04_Anna_Jagiełło_Hoffman
Uaktualnienie_religia_VBCD_VIABCD_6_04_Bożena_Dyr
Uaktualnienie_religia_VIIABC_6_04_Bożena_Dyr
Uaktualnienie_religia_VIIIAB_6_04_2020_Bożena_Dyr
Uaktualnienie_religia_IB_IIIA_IVB_VIIIC_6_04_Anna_Jagiełło_Hoffman
Uaktualnienie_religia_IIB_IVAB_IB_IIIBC_7_04_Anna_Jagiełło_Hoffman
Uaktualnienie_religia_VBCD_VIABCDE_VIIABC_VIIIAB_8_04_Bożena_Dyr
Uaktualnienie_życzenia_8_04_Anna_Jagiełło_Hoffman_Bożena_Dyr
Uaktualnienie_religia_IIA_IA_IIIB_VA_8_04_Anna_Jagiełło_Hoffman
Uaktualnienie_religia_IA_IIABC_IIIAC_IVA_VA_VIIIC_15_16_17_04_A_Jagiełło_Hoffman
Uaktualnienie_religia_VBCD_15_04_Bożena_Dyr
Uaktualnienie_religia_VIABCD_15_04_Bożena_Dyr
Uaktualnienie_religia_VIIABC_15_04_Bożena_Dyr
Uaktualnienie_religia_VIIIAB_15_04_Bożena_Dyr


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
p. Ania Jagiełło-Hoffman

Klasa III A B C
Spotkania rodziców dzieci pierwszokomunijnych 23.03.2020 - NIE BĘDZIE. 
 
Z rodzicami będę kontaktować się mailowo. Proszę „zaglądać” na pocztę.
Rodzice, którzy nie odebrali strojów komunijnych proszeni są o indywidualny (telefoniczny) kontakt z firmą szyjącą.
 
Klasy: I, II, III, IV
Proszę, aby dzieci uczyły się modlitw wyznaczonych na II półrocze.
 
Klasy: I, II, III, IV, V A
Proszę, o uzupełnienie kart pracy - do ostatnio omawianego tematu.
Gdy przyjdziemy do szkoły będę sprawdzała.
 
Klasy: IV A, IV B, V A, VIII C
Uczniowie otrzymali ode mnie karty pracy, które mają odesłać na mój adres mailowy. To będzie podstawą do wystawienia ocen.

 

Pozdrawiam Wszystkich serdecznie. Życzę dużo zdrowia.
Do zobaczenia.
Ania Jagiełło-Hoffman

^^^^^^^^^^^^^^^^^
Uaktualnienie-23.03.2020
 
Klasa I B

Proszę obejrzeć film (link poniżej)
 N.T. Ojcze nasz.mp4
Wykonać ćwiczenia w Kartach Pracy do Tematu 28: "Pan Jezus nauczył nas modlitwy"

^^^^^^^^^^^^^^^^^
Uaktualnienie-25.03.2020

Klasa I B
 
Uczniowie oglądają kartki z kalendarza zamieszczone w podręczniku. Próbują odczytać imiona tam zamieszczone. 
Każdy uczeń wymienia imię domowników oraz swoje. próbuje utworzyć zdrobniałą formę, wskazująć tą, którą najbardziej lubi.
Wykonują ćwiczenie 1 i 2 w kartach pracy.

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^
Uaktualnienie-23.03.2020

Klasa III A
 

Spróbuj przeczytać hymn "Chwała na wsokości Bogu" zapisany w podręczniku
Proszę wykonać ćwiczenie w Kartach Pracy do tego tematu nr 30: "Chwała na wysokości Bogu".

^^^^^^^^^^^^^^^^^
Uaktualnienie-25.03.2020

Klasa III B
 
Spróbuj przeczytać hymn "Chwała na wsokości Bogu" zapisany w podręczniku. Proszę wykonać ćwiczenie w Kartach Pracy do tego tematu nr 30: "Chwała na wysokości Bogu".

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^
Uaktualnienie-25.03.2020

Klasa III C
 
Spróbuj przeczytać hymn "Chwała na wsokości Bogu" zapisany w podręczniku. Proszę wykonać ćwiczenie w Kartach Pracy do tego tematu nr 30: "Chwała na wysokości Bogu".


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^
Uaktualnienie-25.03.2020

Klasa IV A
 
Nauka piosenki "Przykazanie nowe daję Wam" (link)
Wykonanie ćwiczenia nr 1 w Kartach Pracy. (ćwiczenie nr 2 jest dla chętnych) 
Zastanów się, czy możesz wykonać słowa tej piosenki w najbliższym czasie?

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^
Uaktualnienie-23.03.2020

Klasa IV B

Nauka piosenki "Przykazanie nowe daję Wam" (link)
Wykonanie ćwiczenia nr 1 w Kartach Pracy. (ćwiczenie nr 2 jest dla chętnych) 
Zastanów się, czy możesz wykonać słowa tej piosenki w najbliższym czasie?


^^^^^^^^^^^^^^^^^
Uaktualnienie-25.03.2020

Klasa IV B
 
Uczniowie wykonują karty pracy wysłane do nich mailem.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^
Uaktualnienie-23.03.2020

Klasa VIII C
Uczniowie wykonują karty pracy wysłane do mich mailem.

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

p. Bożena Dyr

Realizacja i wykonanie zadań będzie sprawdzone i ocenioene na lekcjach po powrocie do szkoły.


Klasa VIII A B
 
Proszę o wykonanie następujących prac do dnia 20.03.2020 roku.
 
Pracujecie z tematem nr 24 z podręcznika: Święta królowa Jadwiga.

 • Proszę wykonać i zapisać w zeszycie podane zadania.
 • Poniżej link oraz załączniki nr  1 i załącznik nr 2.

Karta pracy 1
Karta pracy 2

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Uaktualnienie-23.03.2020
 
Klasa VIII A B
 
Zachęcam do włączenia się w modlitwę różańcową za pośrednictwem internetu. Jest wiele transmisji online o godz. 20.30 w intencji ustania pandemii.
Przypominam, że z pracy będziecie rozliczani po powrocie do szkoły. Proszę pracować systematycznie. Ten temat należy zrealizować do środy 25.03.2020 r.

Bożena Dyr

 
Temat: Katolicki wymiar renesansu
Zapoznaj się z prezentacją Chrześcijański wymiar epoki odrodzenia
https://www.youtube.com/watch?v=WUvS5vAvS4M
 
- Na podstawie tekstu podręcznika ustal na czym polegało przestępstwo brata Luisa de León. Czy zgadzasz się z tym że zasługiwał on na karę?-odpowiedź uzasadnij i zapisz w zeszycie.
- Na podstawie tekstu z podręcznika (s. 67) i prezentacji wyjaśnij: Czym charakteryzował się humanizm chrześcijański? Odpowiedź zapisz w zeszycie.
- Na podstawie tekstu podręcznika podaj przykłady dzieł renesansu z zakresu literatury i sztuki (zapisz w zeszycie)
 
Posłuchaj muzyki renesansu
https://www.youtube.com/watch?v=02ihEXqkjVE&list=RDEWoZVPH5Xj4&index=4
- Podaj 10 przykładów polskich zabytków z okresu renesansu (zapisz w zeszycie).
- Praca dodatkowa: Znajdź w najbliższej okolicy zabytki renesansu i zachęć do ich poznania swoich znajomych.


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Uaktualnienie-24-03_2020

Klasa VIII A B

Zadanie 1i 3 proszę przesłać na adres e-mail: sp13ereligia@gmail.com
W tytule umieść temat lekcji i klasę do której chodzisz.
Proszę pracować systematycznie. Ten  temat należy zrealizować do piątku 27.03.2020r. 

Bożena Dyr

Temat :Triduum Paschalne
 
Na podstawie podręcznika str. 128-131 wykonaj zadania:
Korzystając z dostępnych źródeł uzupełnij informacje w tabeli.
 

  TRIDUUM PASCHALNE
Wielki Czwartek Wielki Piątek Wielka Sobota Wigilia Paschalna
Wspominane wydarzenie    
 
 
   
Przebieg liturgii
 
 
 
 
 
 
 
     

 
W celu utrwalenia poznanych wiadomości obejrzyj prezentację: https://www.youtube.com/watch?v=aFSrMlQhDK0
 
Dokończ zdania:
 
Triduum Paschalne rozpoczyna się ......... a kończy.........
Wielki Czwartek to dzień ustanowienia dwóch sakramentów: ..............i .................
Kościół nie sprawuje Eucharystii w….......
W Wielki Piątek w Liturgii Słowa rozważamy…
Zastanów się, dlaczego tak uroczyście obchodzimy Triduum Paschalne.


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Klasa VII A B
 
Proszę o wykonanie następujących prac do dnia 20.03.2020r.
 
Pracujecie z tematem nr 32 z podręcznika: Kościół – „Jeden duch i jedno serce”. Proszę udzielić odpowiedzi, zapisując w zeszycie. 

 • Na podstawie tekstu z podrozdziału Świat Królestwa Bożego, określ wartości, na jakich Jezus budował Królestwo Boże.
 • i ustal, co robili Apostołowie, aby budować wspólnotę Kościoła.Początki wspólnoty Kościoła”Przeczytaj tekst „
 • Wymień cechy pierwotnego Kościoła, na podstawie tekstu Wspólnota pierwotnego Kościoła. 
 • (przykłady inicjatyw internetowych, np. modlitwa różańcowa, rekolekcje itp.)Dowiedz się, jakie działania(podaj 3) podejmuje Wspólnota Kościoła w sytuacji pandemii, aby zachować miłość i jedność. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Uaktualnienie-23.03.2020
 
Klasa VII A B C
 
Zachęcam do włączenia się w modlitwę różańcową za pośrednictwem internetu. Jest wiele transmisji online o godz. 20.30 w intencji ustania pandemii.
Przypominam, że z pracy będziecie rozliczani po powrocie do szkoły. Proszę pracować systematycznie. Ten temat należy zrealizować do piątku 27.03.2020 r. 

Bożena Dyr

 
Temat: Wielcy apostołowie – Święci Piotr i Paweł.
 
Lekcja realizowania na dwóch godzinach lekcyjnych
 
Zobacz film o św. Piotrze https://www.youtube.com/watch?v=88YDmencgoo , a następnie pisemnie odpowiedź na pytania:
- Kim z zawodu był św. Piotr?
- O czym, podczas ostatniej wieczerzy, zapewniał św. Piotr Jezusa?
- Co zrobił św. Piotr po aresztowaniu Jezusa?
- Kto uwolnił św. Piotra z więzienia?
- Gdzie i w jaki sposób zginął św. Piotr?

Zobacz film o św. Pawle https://www.youtube.com/watch?v=AezahTJf7Eg , a następnie pisemnie odpowiedź na pytania:
- Gdzie urodził się św. Paweł i kim był?
- Jakie imię otrzymał od rodziców?
- Gdzie nawrócił się św. Paweł?
- Jakie dokumenty pisał, które weszły w skład Nowego Testamentu?

Pracując z tekstem podręcznika s. 86-89 wykonaj następujące zadania
- Jakich rad udziela nam św. Piotr? Proszę odpowiadać bez uogólnień.
- Podaj przykład praktycznego zastosowania jednej z rad św. Piotr. (w jakiej sytuacji życiowej i w jaki sposób)
- Jakich rad udziela nam św. Paweł? Proszę odpowiadać bez uogólnień.
- Podaj przykład praktycznego zastosowania jednej z rad św. Paweł (w jakiej sytuacji życiowej i w jaki sposób)
- Określ na podstawie własnego doświadczenia i obserwacji oraz wiedzy o św. Piotrze i Św. Pawle, co wpływa na umocnienie naszej wiary.

Sprawdź się:
– Dlaczego Pan Jezus nazwał św. Piotra Skałą?
– Jak wyglądało życie Piotra po wniebowstąpieniu Pana Jezusa i zesłaniu Ducha Świętego?
– Kim był św. Paweł przed swoim nawróceniem?
– Jak wyglądało jego nawrócenie?
– Ile było podróży misyjnych św. Pawła i gdzie się one odbyły?
– Dlaczego święci Piotr i Paweł nazywani są filarami Kościoła?


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


Klasa VI A B C D E

Proszę o wykonanie następujących prac do dnia 20.03.2020r.
 
Pracujecie z tematem nr 34 z podręcznika: Rozwój Kościoła w średniowiecznej Polsce.

 • Proszę wypełnić zadania w kartach pracy do tego tematu.
^^^^^^^^^^^^^^^^^
Zachęcam do włączenia się w modlitwę różańcową za pośrednictwem internetu. Jest wiele transmisji online o godz. 20.30 w intencji ustania pandemii.
Przypominam, że z pracy będziecie rozliczani po powrocie do szkoły. Proszę pracować systematycznie. Ten temat należy zrealizować do środy 25.03.2020r.
 
Temat: Wkład kultury chrześcijańskiej w rozwój Europy
 
Na podstawie podręcznika str. 110-111 proszę uzupełnić zadania z kart pracy str. 74
 
Wysłuchaj utworu Jana Sebastiana Bacha https://www.youtube.com/watch?v=q9rvyvssvuI
 
Wysłuchaj śpiewu gregoriańskiego https://www.youtube.com/watch?v=6muC67i-a3s
 
To będzie nie spodzianka https: https://www.youtube.com/watch?v=4peOFYG079E
 
Praca dodatkowa przeczytaj artykuł: 5 wynalazków chrześcijaństwa, które zmieniły Europę.
https://pl.aleteia.org/2016/10/26/5-dokonan-chrzescijanstwa-ktore-zmienily-europe/
 
Bożena Dyr
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Uaktualnienie-18.03.2020

Witam, drodzy uczniowie zapraszam do powierzenia Bogu swoich obawy przez wstawiennictwo św. Józefa
 
1. Obejrzyj krótki filmik o św. Józefie:
https://www.youtube.com/watch?v=LoLoMDY_mM0
 
a następnie na dodatkowej kartce, którą dołączysz do kart pracy odpowiedź na pytania: 
 • Kim z zawodu był św. Józef?
 • O co poprosił Bóg św. Józefa?
 • Określ cechy charakteru św. Józefa.
 
2. Przepisz  tekst i ułóż modlitwę do św. Józefa prosząc go za swoją rodzinę.
 
Św. Józef jest patronem Archidiecezji Łódzkiej.
Św. Józefie, patronie rodzin proszę Cię za moją rodzinę o …

Bożena Dyr
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Uaktualnienie-23.03.2020
 
Klasa V B C D
 
Zachęcam do włączenia się w modlitwę różańcową za pośrednictwem internetu. Jest wiele transmisji online o godz. 20.30 w intencji ustania pandemii.
Przypominam, że z pracy będziecie rozliczani po powrocie do szkoły. Proszę pracować systematycznie. Ten  temat należy zrealizować do środy 25.03.2020r.
Prace pisane na dodatkowych kartkach podpisujemy i gromadzimy w koszulkach.

 
Bożena Dyr
 
Temat: Jezus wobec cierpiących
 • Proszę odmówić modlitwę Ojcze Nasz w intencji chorych
 • Zapoznaj się z biblijnymi opisami uzdrowień dokonanych przez Jezusa (podręcznik s.126-127) Uczniowie klasy VB-VC wykonują w kartach pracy polecenie 1s.83,
 
Klasa V D - piszą na dodatkowej kartce,
 
Pytania dla klasy V D:
 • Na czym polegały uzdrowienia dokonane przez Jezusa?
 • Czy uwalniał On tylko od Fizycznej choroby?
 • Zapisz na dodatkowej kartce cech Jezusa, który pochyla się nad cierpiącymi.
 • Proszę przeczytać z podręcznika s.126-127 podrozdziały Moc uzdrawiania i odpuszczenia grzechów, Sakrament pokuty i pojednania, Sakrament namaszczenia chorych
 • Ustal przez jakie sakramenty Jezus nas uzdrawia. Odpowiedź zapisz.
 
Uczniowie klasy V B C wykonują w kartach pracy polecenie 3s.83
Klasa V D piszą na dodatkowej kartce,
Zagraj o milion sprawdź swoją wiedzę
https://learningapps.org/display?v=p77apmhj319
Posłuchaj, a może spróbuj zanucić
https://www.youtube.com/watch?v=5eghvYiaQYU
Zadanie dodatkowe opisz (minimum 10 zdań) współczesną historię kogoś kto doświadczył cudownego uzdrowienia duchowego lub fizycznego mocą Jezusa, podaj źródło tego tekstu.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Uaktualnienie-25.03.2020

Proszę wszystkich uczniów i ich bliskich o modlitwę.
Przekazuję apel Ojca Świętego Franciszka i Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski bp. Stanisława Gądeckiego
Bożena Dyr
" Serdecznie proszę, aby w środę 25 marca br. w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego o godzinie 12.00, we wszystkich katedrach i kościołach w Polsce, biskupi oraz kapłani odmówili Anioł Pański, modlitwę Ojcze nasz i 3 razy Zdrowaś Maryjo w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne oraz za zmarłych.
Jednocześnie Jego Eminencja ksiądz kardynał Angelo Bagnasco przewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) prosi, aby tego dnia odmówić również poniższą modlitwę.
„Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia.
Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym.
Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen.
Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!"
Zachęcam wiernych, aby w tym samym czasie łączyli się duchowo ze swoimi duszpasterzami, odmawiając w domach wskazane modlitwy.
Proszę również, aby tego dnia, o godz. 12.00, we wszystkich kościołach w Polsce zabrzmiały dzwony.
Wszystkich pasterzy i wiernych zapewniam o mojej duchowej łączności i modlitwie,

✠ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) "

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 

Załączniki artykułu

Karta-pracy1 (pobrań: 282)
Karta_pracy2 (pobrań: 169)
Jan_PaweLII-rocznica_IIA (pobrań: 67)