Szkoła Podstawowa nr 13
im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim

KONSULTACJE DLA UCZNIÓW

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 2 =
zdjęcie
Konsultacje z nauczycielami dla uczniów z SP 13…
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
RODZICE I UCZNIOWIE

Informujemy, że – zgodnie z wytycznymi MEN –
od 25 maja 2020 r.
umożliwiamy uczniom klas VIII z SP 13
uczestnictwo na terenie szkoły.
w konsultacjach indywidualnych lub w małych grupach

W najbliższym czasie przekażemy szczegółowe zasady tych konsultacji.
Harmonogram konsultacji zostanie podany do wiadomości przez nauczycieli
uczących w klasach VIII poprzez wiadomość na Platformie Teams.
To również poprzez Platformę TEAMS w celu zapewnienia właściwego bezpieczeństwa sanitarnego każdy uczeń
w porozumieniu z nauczycielem ustali konkretny termin konsultacji.


Konsultacje dla uczniów klas VIII mają charakter dobrowolny.
 
INFORMUJEMY ponadto,
że od 1 czerwca br.
uczniowie pozostałych klas z SP 13

będą mieli możliwość korzystania z konsultacji z nauczycielami
ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły


Biorąc pod uwagę także sytuację epidemiczną na terenie kraju i miasta,
w celu zapewnienia właściwego bezpieczeństwa sanitarnego
uczniom oraz pracownikom szkoły,
terminy tych konsultacji ustalane będą indywidualnie
z nauczycielem poprzez Platformę Teams.
powrót