Szkoła Podstawowa nr 13
im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim

PLATFORMA MICROSOFT TEAMS

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 6 =
zdjęcie
Organizacja zajęć w SP 13 na Platformie Teams…
Od dnia 27 kwietnia 2020 roku w SP 13 rozpoczynają się zajęcia lekcyjne na Platformie Microsoft Teams.
Zajęcia będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-11.45 zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną planem. Czas trwania lekcji–30 min., przerwa–15 min.

Wszystkie informacje o ustalonym planie lekcji, pracą na Platformie Teams uczniowie otrzymają od wychowawców klas, którzy również odpowiedzą na pytania związane z nową organizacją zajęć.
powrót